A gyermek tankötelezettségének hat éves kornál korábban történő megkezdése

A hatályos jogszabályok alapján arra is van lehetősége a szülőnek, hogy kérelmére a gyermek már hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését, feltéve ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri. Ebben az esetben is az Oktatási Hivatalhoz kell a szülőnek benyújtani a kérelmet, amelyre 2021. január 1. napjától 2021. január 15. napjáig lesz lehetőség. A kérelem benyújtásához javasolt kéreleműrlap elérhető lesz az Oktatási Hivatal honlapján.

A kérelmeket az Oktatási Hivatal az Ákr. vonatkozó szabályai alapján bírálja el.

Ha a szülő által benyújtott kérelemben és a csatolt dokumentumokban minden szükséges információ rendelkezésre áll a szakszerű döntés meghozatalához, az Oktatási Hivatal nyolc napon belül dönt az adott ügyben. Ha nyolc napon belül nem hozható döntés a kérelem alapján – vagy azért, mert hiányos a kérelem, vagy mert további adatok és információk beszerzése szükséges a döntés megalapozásához, vagy mert szakértői bizottság kirendelése lesz indokolt – az Oktatási Hivatal teljes eljárásban, vagyis hatvan napon belül dönt a kérelemről.
Az Oktatási Hivatal döntése ellen bírósági jogorvoslat vehető igénybe, melynek során az illetékes bíróság negyvenöt napon belül köteles határozatot kiadni.

A fentiekkel kapcsolatos tájékoztatást az alábbi e-mail-címen kaphatnak: ovoda@oh.gov.hu

Tájékoztatás a gyermek tankötelezettségének hat éves kornál korábban történő megkezdésével kapcsolatos eljárás során tárolt személyes adatok kezeléséről

OKTATÁSI HIVATAL

Nyomtatás