Tankönyvvé nyilvánítási útmutató szakértők részére

Szakértőknek szóló útmutató a tankönyvvé nyilvánítással és a tankönyvjegyzékre történő felvétellel kapcsolatos ügymenetről, teendőkről.

Ügymenet - tankönyvvé nyilvánítás

Az eljárás az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) benyújtott kérelemre indul, amelyet elektronikus úton kell benyújtani a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott mellékletekkel együtt. A kérelmet a https://www.oktatas.hu/tar oldalon kell kitölteni, a kitöltést követően pedig beküldeni. Amennyiben a kérelem a szükséges mellékletekkel beérkezik, az OH szakértőket rendel ki.

Amennyiben a kérelemhez csatolták a szükséges mellékleteket, az OH szakértőket rendel ki. A szakértők egybehangzó javaslata (a nemzetiségi oktatás céljaira készült könyveknél továbbá az Országos Nemzetiségi Tanács javaslata) esetén az OH a rendelkezésre álló dokumentumok, vélemények figyelembe vételével dönt.

Amennyiben indokolt - azaz a szakértők véleményükben jelentős számú tartalmi és/vagy nyelvhelyességi, helyesírási hibát tártak föl -, úgy az OH nyilatkozattételre hívja fel a kiadót azzal, hogy a szakértői véleményekben található észrevételekről és a tételes hibajegyzékekben leírtakról, fejtse ki részletes szakmai véleményét és azt küldje meg a Hivatalnak. Ezt követően a Hivatal határozatot hoz a kiadói észrevételekkel kiegészült szakértői vélemények figyelembe vételével.

Az elsőfokú döntésről a Hivatal az elektronikus rendszeren keresztül értesíti a kiadót.

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a kiadó nem fellebbez, a határozat véglegessé válik, és a Hivatal lezárja az eljárást.

Ügyintézési határidők

A következő eljárások esetén az eljárási határidő: 3 hónap (Nkt.):

  • tankönyvvé nyilvánítás,
  • tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítása,
  • tankönyvvé nyilvánítási kérelem a könyv, különböző nyelveken megjelenő változatainak benyújtásához,
  • tankönyvvé nyilvánítási kérelem a könyv, pedagógus-kézikönyv, különböző kötésmódban megjelenő változatainak benyújtásához,
  • kérelem a tankönyv borítójának megváltoztatására,
  • tankönyvvé nyilvánítás nyilvánítás megszüntetése,
  • kérelem hibajavítás bejelentésére.

A következő eljárások esetén az eljárási határidő 21 nap (Ákr.):

  • tankönyvjegyzékre történő felvételi kérelem,
  • adatmódosítási kérelem tankönyvhöz,
  • kérelem felhasználási jog átengedése miatt.

Letölthető dokumentumok

(Kérjük, a letöltéshez, megtekintéshez kattintson a dokumentum nevére.):

1. Pedagógiai szakértői értékelőlap

2. Technológiai (tipográfiai) szakértői értékelőlap

3. Szakértői értékelőlapok a digitális tananyaghoz

Nyomtatás