Tankönyvvé nyilvánítási útmutató szakértők részére

Szakértőknek szóló útmutató a tankönyvvé nyilvánítással és a tankönyvjegyzékre történő felvétellel kapcsolatos ügymenetről, teendőkről.

Ügymenet - tankönyvvé nyilvánítás

Az eljárás az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) benyújtott kérelemre indul, amelyet papíron és elektronikus formában is be kell nyújtani a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendeletben meghatározott mellékletekkel együtt. A kérelem elektronikus adatait a www.kir.hu honlapnak a kiadói adatkitöltő moduljában a könyv, tankönyv, pedagógus-kézikönyv adatainak megadásával, majd elektronikus elküldésével lehet rögzíteni.

Amennyiben a kérelemhez csatolták a szükséges mellékleteket, az OH szakértőket rendel ki. A szakértők egybehangzó javaslata (a nemzetiségi oktatás céljaira készült könyveknél továbbá az Országos Nemzetiségi Tanács javaslata) esetén az OH a rendelkezésre álló anyagok, vélemények figyelembe vételével dönt.

Amennyiben indokolt - azaz a szakértők véleményükben jelentős számú tartalmi és/vagy nyelvhelyességi, helyesírási hibát tártak föl -, úgy az OH levélben felkéri a kiadót, foglaljon állást a szakértői véleményekben található észrevételekről és a tételes hibajegyzékekben leírtakról, fejtse ki részletes szakmai véleményét és azt 10 napon belül írásban küldje meg. Az OH ezután határozatot hoz a kiadói észrevételekkel kiegészült szakértői és lektori vélemények figyelembe vételével.

Az elsőfokú döntésről az OH értesíti a kiadót.

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az ügyfél nem fellebbez, a határozat jogerőre emelkedik, és az OH lezárja az eljárást.

Ügyintézési határidők

A következő eljárások esetén az eljárási határidő: 3 hónap (Nkt.):

 • tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás,
 • tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás meghosszabbítása,
 • tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási kérelem a könyv, pedagógus-kézikönyv, különböző nyelveken megjelenő változatainak benyújtásához,
 • tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási kérelem a könyv, pedagógus-kézikönyv, különböző kötésmódban megjelenő változatainak benyújtásához,
 • kérelem a tankönyv, pedagógus-kézikönyv borítójának megváltoztatására,
 • tankönyvvé nyilvánítás, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás megszüntetése,
 • kérelem hibajavítás bejelentésére.

következő eljárások esetén az eljárási határidő 21 nap (Ket.):

 • tankönyvjegyzékre történő felvételi kérelem,
 • adatmódosítási kérelem tankönyvhöz,
 • kérelem felhasználási jog átengedése miatt.

A szakértőre vonatkozó határidők:

 • szakértői vélemény elkészítése legfeljebb 25 nap,
 • hibajavítást ellenőrző szakértő esetén legfeljebb 10 nap.

Letölthető dokumentumok

(Kérjük, a letöltéshez, megtekintéshez kattintson a dokumentum nevére.):

1. Pedagógiai szakértői értékelőlap

2. Technológiai (könyvészeti) szakértői értékelőlap

3. Szakértői értékelőlapok a digitális tananyaghoz

Nyomtatás