Tankönyvvé nyilvánítási útmutató kiadók részére

« előző oldal

A tankönyvben feltüntetendő adatok

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 9/I. §. alapján A tankönyvben feltüntetendő adatokat a hivatal a honlapján közzéteszi.

A tankönyvben feltüntetendő adatok:

1. Szerző(k) neve
2. A tankönyv címe, megnevezése
3. A kiadó, forgalmazó neve
4. A kiadásért felelős személy neve
5. A szerkesztő (alkotószerkesztő) neve
6. A szakmai, nyelvi rektor neve
7. A kerettanterv megnevezése
8. A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban kirendelt szakértők neve
9. A tankönyvre vonatkozó információk (kiadás sorszáma, verziószám, átdolgozás, bővítés, javítás ténye)
10. A tankönyvvé nyilvánítás ténye (a jogerős határozat száma és időpontja), a benyújtott könyvben megjelölve, hogy ezeket az adatokat a kiadó a borítón vagy a belső címoldalon kívánja feltüntetni
11. Tankönyv esetében a kiadói, forgalmazói azonosító
12. A nemzetközi szabványos azonosító könyvszám (amennyiben rendelkezik, ISBN vagy ISSN-szám)
13. A szerzői jogra vonatkozó információ
14. A tankönyv terjedelme (A/5 nyomdai ívben)
15. A tankönyv esetében annak tömege grammban kifejezve
16. A könyv tartós használatra készült tankönyv-e
17. Ha a miniszter a pályázaton választotta ki, a miniszter pályázatának száma
18. A nevelési-oktatási program (pedagógiai rendszer), valamint annak megnevezése, hogy az információhordozó tankönyvként annak részeként alkalmazható (amennyiben van ilyen)

Nyomtatás
« előző oldal

CÍMKÉK

tankönyv, kiadó