Tankönyvvé nyilvánítási útmutató kiadók részére

következő oldal »

A tankönyvvé nyilvánítással és a tankönyvjegyzékre történő felvétellel kapcsolatos hatósági eljárás feladatait az Oktatási Hivatal látja el. Kiadóknak szóló útmutató az eljárás ügymenetéről.

Kérelem benyújtása

A tankönyvvé nyilvánítási és a tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítási eljáráshoz az alábbi mellékleteket kell benyújtani:

 • elektronikus kérelem,
 • a kiadvány 2 példánya, meghosszabbítás esetén 1 példánya,
 • a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a tankönyvvé nyilvánítás időtartama alatt folyamatosan rendelkezni fog  a könyv teljeskörű felhasználási jogaival,
 • a kérelmező nyilatkozatát átvett szerzői műről,
 • kiadói-szerkesztői jelentést, amely a tankönyvvé nyilvánításra benyújtott könyv vonatkozásában a könyv tartalmi vonatkozásait meghatározó kerettanterv tankönyvvel lefedett tananyagának tanévhez igazodó felosztását tartalmazza 2 példányban (legalább 1 eredeti aláírással),
 • a 20/2012. EMMI rendelet 6. számú mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás.

A tankönyvjegyzékre történő felvételi eljáráshoz az alábbi mellékletet kell benyújtani:

 • a tankönyvjegyzékre történő felvételi elektronikus kérelem,
 • a 20/2012. EMMI rendelet 6. számú mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás (5500 Ft címenként).

Ügyintézési határidők

A következő eljárások esetén az eljárási határidő: 3 hónap (Ákr.):

 • tankönyvvé nyilvánítás,
 • tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítása,
 • tankönyvvé nyilvánítási kérelem a könyv, pedagógus-kézikönyv, különböző nyelveken megjelenő változatainak benyújtásához,
 • tankönyvvé nyilvánítási kérelem a könyv, különböző kötésmódban megjelenő változatainak benyújtásához,
 • kérelem a tankönyv borítójának megváltoztatására,
 • tankönyvvé nyilvánítás nyilvánítás megszüntetése,
 • kérelem hibajavítás bejelentésére.

következő eljárások esetén az eljárási határidő 21 nap (Ákr.):

 • tankönyvjegyzékre történő felvételi kérelem,
 • adatmódosítási kérelem tankönyvhöz,
 • kérelem felhasználási jog átengedése miatt.


Ügymenet - tankönyvvé nyilvánítás:

Az eljárás az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) benyújtott kérelemre indul, amelyet elektronikus formában kell benyújtani az nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott mellékletekkel együtt. A kérelmet a https://www.oktatas.hu/tar oldalon  kell kitölteni, a kitöltést követően pedig beküldeni. Amennyiben a kérelem a szükséges mellékletekkel beérkezik, az OH szakértőket rendel ki.

A szakértők egybehangzó javaslata (a nemzetiségi oktatás céljaira készült könyveknél továbbá az Országos Nemzetiségi Tanács javaslata) esetén az OH a rendelkezésre álló anyagok, vélemények figyelembe vételével dönt.

Amennyiben indokolt - azaz a szakértők véleményükben jelentős számú tartalmi és/vagy nyelvhelyességi, helyesírási hibát tártak föl -, úgy az OH nyilatkozattételre hívja fel a kiadót azzal, hogy szakértői véleményekben található észrevételekről és a tételes hibajegyzékekben leírtakról fejtse ki részletes szakmai véleményét és azt  küldje meg a Hivatalnak. Ezt követően a Hivatal határozatot hoz a kiadói észrevételekkel kiegészült szakértői vélemény figyelembe vételével.

Az elsőfokú döntésről a Hivatal az elektronikus rendszeren keresztül értesíti a kiadót.

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a kiadó nem fellebbez, a határozat véglegessé válik, és a Hivatal lezárja az eljárást.

Az eljárási szolgáltatási díjak teljesítése:

A https://www.oktatas.hu/tar tankönyvvé nyilvánítási adminisztrációs rendszeren keresztül történik. Az Oktatási Hivatal számlaszáma: 10032000-00282637-00000000

Letölthető dokumentumok

(Kérjük, a letöltéshez, megtekintéshez kattintson a dokumentum nevére.)

A kiadói adatkitöltő rendszer, valamint a kiadói visszajelző rendszer a következő linkre kattintva érhető el:
https://www.oktatas.hu/tar

Nyomtatás
következő oldal »

CÍMKÉK

tankönyv, kiadó