Tankönyvvé nyilvánítás

A tankönyvvé nyilvánítással és a tankönyvjegyzékre történő felvétellel kapcsolatos eljárás hatósági eljárás, amely az ügyfél kérelmére indul, arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az eljárást meghatározó jogszabályok a következők:

  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
  • Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
  • A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
  • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

A tankönyvvé nyilvánítással és a tankönyvjegyzékre történő felvétellel kapcsolatos hatósági feladatokat az Oktatási Hivatalban a Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály látja el.

A feladatot ellátó szervezeti egység, illetve a kérelmekkel foglalkozó ügyintéző elérhetőségei a következők:

Oktatási Hivatal
Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 19.
Telefon: (+36-1) 374-2350

Az ügyfeleket előzetes telefonos időpont-egyeztetés után fogadja az ügyintéző.

Kasza Irma
köznevelési akkreditációs referens
(+36-1) 374-2317 kasza.irma@oh.gov.hu
Drewniány Katalin köznevelési akkreditációs referens (+36-1) 374-2175 drewniany.katalin@oh.gov.hu

Útmutatók az eljáráshoz kapcsolódó ügymenetről:

Letölthető dokumentumok (a letöltéshez kattintson a dokumentum nevére):

Nyomtatás