Jogszabályi háttér

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) jogszabályi alapját az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§ (4), 78.§ (1) bekezdés f) pontja, 86-87.§§, 94.§ (1) bekezdés p) pontja, 21.§ (8) bekezdés g) pontja

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XV. fejezete (145.§ – 156.§)

A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet

Nyomtatás

CÍMKÉK

tanfelügyelet