2024. évi tanfelügyeleti látogatások

Az Oktatási Hivatal a jogszabályban foglalt feltételek alapján elkészítette a 2024. évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet (a továbbiakban: 2024. évi ellenőrzési tervet), tehát meghatározta azon vezetők és intézmények körét, akik tanfelügyeleti látogatására (országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére) 2024-ben sor kerül. Erről a Hivatal 2023. július végéig értesítette az érintetteket.

A 2024. évi ellenőrzési tervbe azok a vezetők (igazgatók, tagintézmény-igazgatók, intézményegység-vezetők) kerültek be, akik 2024-ben ötéves vezetői megbízásuk második, harmadik vagy negyedik évét teljesítik vezetőként, illetve azok az intézmények, amelyek vezetőinek már megtörtént, vagy 2024-ben kerül sor a vezetői ellenőrzése.

Mivel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI Rendelet) 2023. október 22-én hatályba lépett módosítása szerint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés két fajtája az intézményellenőrzés és a komplex ellenőrzés, ezért ennek megfelelően az Oktatási Hivatal törölte 2024-re tervezett vezetői tanfelügyeleteket.

2024-ben várhatóan 2882 intézmény (tagintézmény, intézményegység) országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére kerül sor.

Valamint 2024-ben az intézményellenőrzések mellett komplex tanfelügyeleti ellenőrzésekre is sor kerül, amelyek keretében az igazgató és az intézmény pedagógusának tevékenysége is vizsgálható. A komplex tanfelügyeletben érintett intézmények az EMMI Rendeletben foglalt határidőnek megfelelően, az ellenőrzést megelőző hónap tizedik napjáig kapnak értesítést a tervezett ellenőrzés tényéről.

Kérjük, hogy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel (tanfelügyelet) kapcsolatos kérdéseikkel az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjaihoz forduljanak. A Pedagógiai Oktatási Központok elérhetőségeit erre a linkre kattintva olvashatják.

Kézikönyv 2024.

A 2024-ben megvalósuló intézményellenőrzések és komplex ellenőrzések során használt tanfelügyeleti kézikönyv (nyolcadik kiadás) erre a linkre kattintva érhető el.

Nyomtatás