2023. évi tanfelügyeleti látogatások

Az Oktatási Hivatal a jogszabályban foglalt feltételek alapján elkészítette a 2023. évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet (a továbbiakban: 2023. évi ellenőrzési tervet), tehát meghatározta azon pedagógusok, intézményvezetők és intézmények körét, akik tanfelügyeleti látogatására (országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére) 2023-ban sor kerül. Erről a Hivatal 2023 július végéig értesítette az érintetteket.

A 2023. évi ellenőrzési tervbe azok az intézményvezetők kerültek be, akik 2023-ban ötéves vezetői megbízásuk második, harmadik vagy negyedik évét teljesítik vezetőként, illetve azok az intézmények, amelyek vezetőinek már megtörtént, vagy 2023-ban kerül sor a vezetői ellenőrzése.

Továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 193. § (21) bekezdése alapján a 2022. évi ellenőrzési tervbe bekerültek azok a pedagógusok is, akik tanfelügyeleti ellenőrzésére az egészségügyi veszélyhelyzet miatt 2021-ben nem kerülhetett sor. Valamint bekerültek a 2019. évi pedagógusminősítési eljárás keretében Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógusok, főként azok, akik Mesterprogramot vagy Kutatóprogramot valósítanak meg.

2023-ban várhatóan 2599 fő pedagógus, 2583 fő vezető (intézményvezető, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető) és 3295 intézmény (tagintézmény, intézményegység) országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére kerül sor.

Valamint 2023-ban komplex tanfelügyeleti ellenőrzésekre is sor kerül. A komplex tanfelügyeletben érintett intézmények az EMMI rendeletben foglalt határidőnek megfelelően, az ellenőrzést megelőző hónap tizedik napjáig kapnak értesítést a tervezett ellenőrzés tényéről.

Kérjük, hogy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel (tanfelügyelet) kapcsolatos kérdéseikkel az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjaihoz forduljanak. A Pedagógiai Oktatási Központok elérhetőségeit erre a linkre kattintva olvashatják.

 

Kézikönyvek 2023.

A 2023. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésekre érvényes összevont tanfelügyeleti kézikönyv (hetedik kiadás) erre a linkre kattintva érhető el.

A 2023. évi komplex tanfelügyeleti ellenőrzések során használt tanfelügyeleti kézikönyv (első kiadás) erre a linkre kattintva érhető el.

 

Nyomtatás