2022. évi tanfelügyeleti látogatások

Az Oktatási Hivatal a jogszabályban foglalt feltételek alapján elkészítette a 2022. évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet (a továbbiakban: 2022. évi ellenőrzési tervet), tehát meghatározta azon pedagógusok, intézményvezetők és intézmények körét, akik tanfelügyeleti látogatására (országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére) 2022-ben sor kerül. Erről az Oktatási Hivatal 2021 szeptemberében értesítette az érintetteket.

A 2022. évi ellenőrzési tervbe többek között azok az intézményvezetők kerültek be, akik 2022-ben ötéves vezetői megbízásuk harmadik vagy negyedik évében járnak, illetve azok az intézmények, amelyek vezetőinek már megtörtént, vagy 2022-ben kerül sor a vezetői ellenőrzése. 2022-ben fő szabály szerint azon pedagógusok országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére kerül sor, akiknek nem volt még tanfelügyeletük és pedagógusminősítésük, és olyan köznevelési intézményben foglalkoztatottak, ahol az Oktatási Hivatal által működtetett, az intézményi önértékelések lebonyolítására szolgáló felületen még – a terv elkészítéséig - egyetlen önértékelést sem fejeztek be.

Továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 193. § (21) bekezdése alapján a 2022. évi ellenőrzési tervbe bekerültek azok a vezetők és intézmények is, akik tanfelügyeleti ellenőrzésére az egészségügyi veszélyhelyzet miatt 2021-ben nem kerülhetett sor.

2022-ben 1468 fő pedagógus, 2019 fő vezető (intézményvezető, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető) és 1493 intézmény (tagintézmény, intézményegység) országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére került sor.

Az EMMI rendelet 2021. szeptember 1-ei módosítása bevezette a komplex tanfelügyeleti ellenőrzést. Az első komplex tanfelügyeleti ellenőrzésekre 2022-ben került sor. A komplex tanfelügyeletben érintett intézmények az EMMI rendeletben foglalt határidőnek megfelelően, az ellenőrzést megelőző hónap tizedik napjáig kaptak értesítést a tervezett ellenőrzésről. 2022-ben 22 intézmény komplex ellenőrzése valósult meg, amelynek keretében pedagógus, vezetői és intézményellenőrzésre is sor került.

Kérjük, hogy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel (tanfelügyelet) kapcsolatos kérdéseikkel az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjaihoz forduljanak. A Pedagógiai Oktatási Központok elérhetőségeit erre a linkre kattintva olvashatják.

 

Kézikönyvek 2022.

A 2022. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésekre érvényes összevont tanfelügyeleti kézikönyv (hetedik kiadás) erre a linkre kattintva érhető el.

A 2022. évi komplex tanfelügyeleti ellenőrzések során használt tanfelügyeleti kézikönyv (első kiadás) erre a linkre kattintva érhető el.

Nyomtatás