2021. évi tanfelügyeleti látogatások

Az Oktatási Hivatal a jogszabályban foglalt feltételek alapján elkészítette a 2021. évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet (a továbbiakban: 2021. évi ellenőrzési tervet), tehát meghatározta azon pedagógusok, intézményvezetők és intézmények körét, akik tanfelügyeleti látogatására (országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére) 2021-ben sor kerül. Erről az Oktatási Hivatal 2020 szeptember elején értesítette az érintetteket.

A 2021. évi ellenőrzési tervbe többek között azok az intézményvezetők kerültek be, akik 2021-ben ötéves vezetői megbízásuk harmadik vagy negyedik évében járnak, illetve azok az intézmények, amelyek vezetőinek már megtörtént, vagy 2021-ben kerül sor a vezetői ellenőrzése. 2021-ben fő szabály szerint azon pedagógusok országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére kerül sor, akiknek nem volt még tanfelügyeletük és pedagógusminősítésük, és olyan köznevelési intézményben foglalkoztatottak, ahol magasak (45% felett) a lemorzsolódási mutatók, vagy a kompetenciamérés eredményei az átlagnál szignifikánsan gyengébbek, vagy az Oktatási Hivatal által működtetett, az intézményi önértékelések lebonyolítására szolgáló felületen még – a terv elkészítéséig - egyetlen önértékelést sem végeztek el.

Továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 193. § (19) bekezdése alapján a 2021. évi ellenőrzési tervbe bekerültek azok a pedagógusok, vezetők és intézmények is, akik tanfelügyeleti ellenőrzésére az egészségügyi veszélyhelyzet miatt 2020-ban nem kerülhetett sor.

Ugyanakkor Az emberi erőforrások minisztere 15/2020. (XI. 26.) EMMI határozata az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet miatt az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési eljárások megszervezéséről és lebonyolításáról valamint Az emberi erőforrások minisztere 23/2021. (V. 31.) EMMI határozata az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet miatt az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési eljárások megszervezéséről és lebonyolításáról szóló 15/2020. (XI. 26.) EMMI határozat módosításáról alapján a tanfelügyeleti látogatások lebonyolítását a veszélyhelyzet idejére fel kellett függeszteni. Így 2021-ben nem kerülhetett sor tanfelügyeleti ellenőrzésre.

 

Kérjük, hogy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel (tanfelügyelet) kapcsolatos kérdéseikkel az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjaihoz forduljanak. A Pedagógiai Oktatási Központok elérhetőségeit erre a linkre kattintva olvashatják.

Kézikönyvek 2021. (hatodik kiadás)

A 2021. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésekre érvényes összevont tanfelügyeleti kézikönyv erre a linkre kattintva érhető el.

Nyomtatás