2020. évi tanfelügyeleti látogatások

Az Oktatási Hivatal a jogszabályban foglalt feltételek alapján elkészítette a 2020. évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet (a továbbiakban: 2020. évi ellenőrzési tervet), tehát meghatározta azon pedagógusok, intézményvezetők és intézmények körét, akik tanfelügyeleti látogatására (országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére) 2020-ban sor kerül. Erről az Oktatási Hivatal 2019. június végéig értesítette az érintetteket.

A 2020. évi ellenőrzési tervbe többek között azok az intézményvezetők kerültek be, akik 2020-ban öt éves vezetői megbízásuk harmadik vagy negyedik évében járnak, illetve azok az intézmények, amelyek vezetőinek már megtörtént, vagy 2020-ban kerül sor a vezetői ellenőrzése. 2020-ban fő szabály szerint azon pedagógusok országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére kerül sor, akik számára esedékessé vált a korábbi tanfelügyeleti látogatásukat követő ötévenkénti ellenőrzés (akiknek 2016 előtt volt tanfelügyeleti látogatásuk), és olyan köznevelési intézményben foglalkoztatottak, ahol magasak (45% felett) a lemorzsolódási mutatók, vagy a kompetenciamérés eredményei az átlagnál szignifikánsan gyengébbek, vagy az Oktatási Hivatal által működtetett, az intézményi önértékelések lebonyolítására szolgáló felületen még – a terv elkészítéséig - egyetlen önértékelést sem végeztek el.

Az emberi erőforrások minisztere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel érintett pedagógusminősítési és tanfelügyeleti eljárásokról szóló 8/2020. (IV.2.) EMMI határozata 2020. április 2-án lépett hatályba, amely alapján a 2020. évi tanfelügyeleti látogatások törlésre kerültek, a 2021. évi tanfelügyeleti tervben kell szerepeltetni azokat.

Így 2020-ban a tervezettektől eltérően csak 1018 fő pedagógus, 517 fő vezető (intézményvezető, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető) és 74 intézmény (tagintézmény, intézményegység) országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére került sor.

Kérjük, hogy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel (tanfelügyelet) kapcsolatos kérdéseikkel az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjaihoz forduljanak. A Pedagógiai Oktatási Központok elérhetőségeit erre a linkre kattintva olvashatják.

Kézikönyvek 2020. (ötödik kiadás)

A 2020. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések során használt tanfelügyeleti kézikönyvek intézménytípus szerinti bontásban erre a linkre kattintva érhetők el.

Nyomtatás

CÍMKÉK

tanfelügyelet