2019. évi tanfelügyeleti látogatások

Az Oktatási Hivatal a jogszabályban foglalt feltételek alapján elkészítette a 2019. évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet (a továbbiakban: 2019. évi ellenőrzési tervet), tehát meghatározta azon pedagógusok, intézményvezetők és intézmények körét, akik tanfelügyeleti látogatására (országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére) 2019-ben sor kerül. Erről a Hivatal 2018. július végéig értesítette az érintetteket.

A 2019. évi ellenőrzési tervbe azok az intézményvezetők kerültek be, akik 2019-ben öt éves vezetői megbízásuk harmadik vagy negyedik évében járnak, illetve azok az intézmények, amelyek vezetőinek már megtörtént, vagy 2019-ben kerül sor a vezetői ellenőrzése. Továbbá olyan pedagógusok országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére kerül sor, akik még nem vettek részt minősítési eljáráson, nem volt tanfelügyeleti ellenőrzésük sem, valamint olyan intézményekben tanítanak, ahol a tanulói csoportok között vannak legalább 40%-ban lemorzsolódással veszélyeztetettek.

2019-ben 542 fő pedagógus, 1608 fő vezető (intézményvezető, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető) és 2003 intézmény (tagintézmény, intézményegység) országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére került sor.

Felhívjuk arra a figyelmet, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) - 2018. október 10-ei módosítása alapján, 2019. január elsejei hatállyal - a 150. § új, (4) bekezdése szerint, amennyiben az óvodai intézményellenőrzést lefolytató szakértő szerint hatósági ellenőrzés keretén belül indokolt vizsgálni, hogy az óvoda rendelkezésére álló eszközök és felszerelések megfelelnek-e a Rendelet 2. mellékletében foglaltaknak, illetve elégségesek-e a pedagógiai program végrehajtásához, a szakértő indokolással ellátott megállapítását az ellenőrzés tapasztalatait összegző szakértői dokumentumban (az értékelésben) fel kell tüntetni. Az összegző szakértői dokumentum (értékelés) alapján az Oktatási Hivatal felhívja az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalt hatósági ellenőrzés lefolytatására.

Kérjük, hogy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel (tanfelügyelet) kapcsolatos kérdéseikkel az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjaihoz szíveskedjenek fordulni. A Pedagógiai Oktatási Központok elérhetősége itt érhető el.

Kézikönyvek 2019. (ötödik kiadás)

A 2019. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések során használt tanfelügyeleti kézikönyvek intézménytípus szerinti bontásban erre a linkre kattintva érhetők el.

Nyomtatás

CÍMKÉK

tanfelügyelet