Ugrás a tartalomhoz

2018. évi tanfelügyeleti látogatások

2020. február 4.

Az Oktatási Hivatal a jogszabályban foglalt feltételek alapján elkészítette a 2018. évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet (a továbbiakban: 2018. évi ellenőrzési tervet), tehát meghatározta azon intézményvezetők és intézmények körét, akik tanfelügyeleti látogatására (országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére) a 2018-ban sor kerül, amelyről a Hivatal 2017. július végéig értesítette az érintett vezetőket.

A 2018. évi ellenőrzési tervbe azok az intézményvezetők kerültek be, akik a 2018. évben öt éves vezetői megbízásuk harmadik vagy negyedik évében járnak, illetve azok az intézmények, amelyek vezetőinek már megtörtént, vagy 2018-ban kerül sor a vezetői ellenőrzése. A minősítésen részt vett pedagógusok számára legkorábban a minősítés évét követő negyedik évben szervezhető pedagógus tanfelügyeleti látogatás. Mivel az elmúlt, és az elkövetkezendő években valamennyi pedagógus első minősítésére sor került/sor fog kerülni, ezért 2018-ra sem terveztünk pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzést.

2018-ban 2162 fő vezető (intézményvezető, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető) és 2859 intézmény (tagintézmény, intézményegység) országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére került sor.

A jogszabály alapján a szakképző iskolákban lefolytatandó országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) eljárásrendje, az alkalmazott ellenőrzési eszközök az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszere (EQAVET) figyelembe vételével módosultak. A módosítások átvezetése, az Országos tanfelügyelet - Kézikönyv szakképző iskolák számára c. kiadvány átdolgozása 2018 első felében megtörtént. Az (EQAVET) alapján átdolgozott ellenőrzési eszközöket 2018. szeptember elsejétől kell alkalmazni a szakképző iskolában megvalósuló tanfelügyeleti ellenőrzések során.

Kérjük, hogy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel (tanfelügyelet) kapcsolatos kérdéseikkel az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjaihoz szíveskedjenek fordulni. A Pedagógiai Oktatási Központok elérhetősége itt érhető el.

Kézikönyvek 2018. (negyedik, ötödik kiadás)

A 2018. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések során használt tanfelügyeleti kézikönyvek intézménytípus szerinti bontásban erre a linkre kattintva érhetők el.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra