2017. évi tanfelügyeleti látogatások

Az Oktatási Hivatal a jogszabályban foglalt feltételek alapján elkészítette a 2017. évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet (a továbbiakban: 2017. évi ellenőrzési tervet), tehát meghatározta azon intézményvezetők és intézmények körét, akik tanfelügyeleti látogatására (országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére) a 2017. évben sor kerül, amelyről a Hivatal július végéig értesítette az érintett vezetőket.

A 2017. évi ellenőrzési tervbe azok az intézményvezetők kerültek be, akik a 2017. évben öt éves vezetői megbízásuk negyedik évében jártak, illetve azok az intézmények, amelyek vezetőinek már megtörtént a korábbi években vagy 2017-ben megtörtént a vezetői ellenőrzése. A minősítésen részt vett pedagógusok számara legkorábban a minősítés évét követő negyedik évben szervezhető pedagógus tanfelügyeleti látogatás. Mivel az elmúlt, és az elkövetkezendő években valamennyi pedagógus első minősítésére sor került/sor fog kerülni, ezért 2017-re nem terveztünk pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzést.

A tanfelügyeleti látogatásokkal és a pedagógusok önértékelési feladataival járó terhek felülvizsgálatát és a szakmai egyeztetéseket követően az oktatásért felelős miniszter már 2016 elején döntött a tanfelügyeleti és önértékelési eljárások egyszerűsítéséről, amelyek egy része, már a 2016. évi önértékelések és tanfelügyeleti eljárások során alkalmazásra került. Folytatva ezt a munkát, a 2017. január elsejétől megvalósuló tanfelügyeleti látogatások és önértékelések eljárásrendje, az alkalmazott eszköz- és elvárásrendszer több ponton módosult, egyszerűsödött, ezzel is támogatva az egyszerűbb eljárásrend alkalmazását és az érintettek adminisztrációs terheinek csökkentését.

Fontos változás, hogy mind a tanfelügyelet, mind az önértékelés esetében csökkent az értékeléskor használt elvárások száma. Továbbá az önértékelést támogató informatikai rendszer lehetővé teszi, hogy az intézmény a sajátosságait figyelembe véve módosítsa, intézményére szabja a kézikönyvekben található egységes elvárásrendszert, és az így kialakított, intézményi elvárásrendszer alapján végezhesse el az intézményi önértékeléseket.

2017-ben 2257 fő vezető (intézményvezető, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető) és 1608 intézmény országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére került sor.

Kérjük, hogy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel (tanfelügyelet) kapcsolatos kérdéseikkel az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjaihoz szíveskedjenek fordulni. A Pedagógiai Oktatási Központok elérhetősége ezen a linken érhető el.


Kézikönyvek 2017. (negyedik kiadás)


A 2017. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések során használt tanfelügyeleti kézikönyvek negyedik kiadása intézménytípus szerinti bontásban erre a linkre kattintva érhetők el.