Ugrás a tartalomhoz

2016. évi tanfelügyeleti látogatások

2018. február 2.

Az Oktatási Hivatal a jogszabályban foglalt feltételek alapján elkészítette a 2016. évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet (a továbbiakban: 2016. évi ellenőrzési tervet), tehát meghatározta azon pedagógusok, intézményvezetők és intézmények körét, akik tanfelügyeleti látogatására (országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére) a 2016. évben sor kerül és erről értesítette az érintett pedagógusokat, intézményvezetőket.

A 2016. évi ellenőrzési tervbe többek között azok a pedagógusok kerültek be, akik már korábban vagy a 2016. évben pedagógusminősítésen vettek részt, valamint azok az intézményvezetők, akik a 2016. évben vezetői megbízásuk negyedik évében jártak (vagy több mint öt éve intézményvezetők). Ugyanakkor a pedagógusokra háruló szakmai feladatokkal kapcsolatos adminisztrációs terhek csökkentésének érdekében Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere döntést hozott arról, hogy azok a pedagógusok, akik a korábbi években, illetve 2016-ban Pedagógus I. fokozatot megcélzó minősítő vizsgán vagy Pedagógus II. fokozatot megcélzó minősítési eljáráson vettek részt, a minősítés naptári évében, illetve az azt követő legalább három naptári évben nem kerül sor pedagógusként történő tanfelügyeleti látogatásukra. Ennek értelmében az Oktatási Hivatal törölte a döntésben érintett pedagógusokat a 2016. évi ellenőrzési tervből.

A 2016. évi ellenőrzési tervben továbbra is szerepeltek, (tehát tanfelügyeleti látogatásukra sor került a 2016. évben) a vezetői tanfelügyeletben érintett vezetői megbízással rendelkező pedagógusok; a korábban a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 kiemelt uniós projekt keretén belül „A pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása" című pilotprogramban Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógusok; illetve a Mesterpedagógus fokozatba besorolt szaktanácsadói feladatot ellátó pedagógusok.

2016-ban 1923 fő pedagógus kolléga tanfelügyeleti látogatására pedagógusként és 1204 fő pedagógus ellenőrzésére (intézmény)vezetőként került sor, illetve hét köznevelési intézmény intézményi ellenőrzése történt meg.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel, tanfelügyelettel kapcsolatos kérdéseiket az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjainak tudják feltenni. A Pedagógiai Oktatási Központok elérhetősége erre a linkre kattintva érhető el.

Kézikönyvek 2016. (harmadik kiadás)

2016. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések során használt szakmai anyagok, tanfelügyeleti kézikönyvek harmadik kiadása intézménytípus szerinti bontásban az alábbi linkeken érhetők el.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra