2015. évi tanfelügyeleti látogatások

A 2015. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe azok a pedagógusok kerültek be, akik 2015. január elsején ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba kerültek besorolásra, valamint azok az intézményvezetők, akik vezetői megbízásuk negyedik évében jártak.

A 2015. évi tanfelügyeleti látogatások lebonyolítására a TÁMOP-3.1.8: Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban c. uniós projekt keretében került sor. 2015-ben több mint 3000 kolléga tanfelügyeleti látogatása történt meg pedagógusként vagy (intézmény)vezetőként.

Kézikönyvek 2015. (második kiadás)

2015. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések során használt szakmai dokumentumok, tanfelügyeleti kézikönyvek második kiadása intézménytípus szerinti bontásban az alábbi linkeken érhetők el:

Nyomtatás

CÍMKÉK

tanfelügyelet