Több gyakorlati feladatot!

Csernyus László a Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium gimnáziumi tagozatért felelős igazgatóhelyettese. 2014-ben elvégezte az Oktatási Hivatal által szervezett pedagógusminősítési és tanfelügyelői szakértői továbbképzés első turnusát, majd két turnusban vett részt képzőként, vizsgáztatóként. Megítélése szerint a pedagógusok indokolatlanul tartanak a minősítési folyamattól. A szakértői képzésről szólva elmondta: rengeteg muníciót kapott saját munkája megtervezéséhez, így most már a kollégáinak is tud segíteni ezen a téren.

Hogyan választották be Önt a szakértői képzésbe?

Az előzetes jelentkezést követően tudás- és attitűdmérő tesztet kellett kitölteni mindenkinek, aki megfelelt a képzésbe kerülés alapfeltételeinek.

Mi volt a legnehezebb feladat a kiválasztás során?

A motivációs kérdőív kérdései nem voltak minden esetben elég világosak. Nem mindig találtam olyan választási lehetőséget, amit igazán a magaménak éreztem volna. Ezzel együtt az értékelés szerint felkészültségem megfelelt az elvárt szintnek és bekerültem a képzésre.

Mennyiben segítette a képzés a szakmai fejlődését?

Amikor az én képzésem zajlott, különösen a képzés elején, számos kérdés megválaszolása volt még folyamatban. De ha ezt a nehézséget félreteszem, akkor azt kell mondanom, hogy egy teljesen új világba csöppentem bele. Sok olyan módszertani ismeretre tettem szert a gyakorlatban, amelyről korábban csak hallottam vagy olvastam.

Kérhetett-e és kapott-e segítséget a képzés sikeres teljesítéséhez?

Elsősorban a saját trénereimtől kaptam segítséget, de kitűnő kapcsolat alakult ki a csoporton belül is. Segítettük egymást.

Tudja-e hasznosítani a képzésen elsajátított ismereteket a munkájában?

A képzés elsősorban minősítési és ellenőrzési munkámra készített fel, és ebben a tekintetben egyértelműen hasznos volt számomra. Ugyanakkor, mint minden pedagógus, nemcsak minősítője, hanem alanya is vagyok a rendszernek. Most már mindkét oldalról, a minősítő és a minősített oldaláról is látom ezt a folyamatot. Így a saját munkám megtervezéséhez és az elvárásokhoz való igazításához is elegendő muníciót kaptam, továbbá most már a kollégáimnak is tudok segíteni ezen a téren.

Mennyire volt hatékony a felkészítő tréning?

Sok ismerettel gyarapodtunk, így mindenképp hatékonynak ítélem a felkészítő tréninget.

Mivel tenné hatékonyabbá a tréninget?

Több gyakorlati és kevesebb elméleti feladatot tennék bele. Továbbá a felhasznált segédanyagok – portfóliók, dokumentumok, videók – körét is bővíteném.

Milyen volt a kapcsolata a trénertársával, amikor már trénerként működött? Hogyan osztották el a feladatokat?

Én két egymástól nagyon eltérő körben végeztem tréneri munkámat, de mindkét esetben nagyon jó emberi és szakmai együttműködés alakult ki a trénertársammal. A mai napig kapcsolatban vagyunk. Igaz, ez a kapcsolat ma már laza, de keressük egymást, ha megakadunk a munkában.

Tapasztalatai szerint milyen segítséget kaphatnak a minősítés előtt álló pedagógusok?

Sok szakmai tartalom volt elérhető az Oktatási Hivatal honlapján, de azon kollégák számára, akik olyan intézményekben tanítanak, ahol nincs módjuk szaktanácsadó segítségét igénybe venni, vélhetően nagyobb energiaráfordítást igényelt a felkészülés. Jelentős támogatást jelentene az, ha minden minősítés előtt álló pedagógusnak lehetősége volna a minősítést megelőző szaktanácsadói konzultációra.

Szakértőként hogyan tud segíteni a kollégáknak a minősítésre való felkészülésben, a portfólió megírásában?

Tagozatvezető vagyok, vagyis amúgy is kötelességem órát látogatni. Az óralátogatásokon már ugyanazt a szempontrendszert használom, amit majd a minősítő tanár is használni fog. Gyakoribbá is váltak ezek az óralátogatások, különösen azoknál, akiket hamarosan elér majd a minősítés. Van most is minősítés előtt álló kollégám, vele alaposan átbeszéljük a portfóliója részleteit. Főleg azt, hogy amit már nem tud pótolni, arra hogyan készülhet fel a védés időszakában.

Milyen tanácsot tudna adni a minősítés előtt álló kollégáknak?

A legfontosabb az, hogy ne féljenek. Túlságosan nagy és fölösleges aggodalom él a pedagógustársadalomban az egész minősítési folyamattal kapcsolatban. Javaslom minden kollégának, hogy tanulmányozzák részletesen a jogszabályokat, valamint a Hivatal honlapján fellelhető segédanyagokat. Ha azok szellemében tudnak teljesíteni, akkor semmi problémájuk nem lehet a minősítési során.

Nyomtatás