Bikics Gabriella: Tanártovábbképzés Németországban

Németországban a tanári életpálya szerves része a továbbképzéseken való részvétel. A megfelelő továbbképzések elvégzése a feltétele a magasabb fizetési kategóriába való lépésnek, fel is gyorsíthatja azt, lehetőséget és jogot jelent „magasabb" pedagógiai funkciók betöltésére.

A német tanártovábbképzés igen sokszínű, ugyanis az ország 16 szövetségi tartományában a kultúrpolitika, ezen belül a tanárképzés és a tanártovábbképzés nem állami, hanem a tartományok szintjén szabályozott. Az egyik legfontosabb német alapelv a tartományok kulturális függetlensége.

A 16 tartomány közös tudományos intézete a Humboldt Egyetem. Az intézmény legfőbb feladata az elfogadott oktatási sztenderdek finomítása, továbbfejlesztése és olyan feladatok kidolgozása, amelyekkel fejleszteni lehet a képzési sztenderdekben megfogalmazott kompetenciákat. De szinte minden tartománynak van valamilyen tanár-továbbképzési specialitása.

A hesseni tanárképzési koncepció fontos központi követelménye: „A tanároknak meg kell tanulniuk, hogy a szakmai minőségfejlesztést ne magánügynek tekintsék, hanem alárendeljék ezeket az iskola céljainak, amiket esetleg a tanár egyéni terveivel szemben is meg kell valósítani. A célzott továbbképzési tervvel az iskola megfelelően képes a változásokra reagálni..." (Oelkers 2009, idézi: Fabricius 2011, 195–196. o.).

Ehhez illeszkedően az akkreditáció megfelelő minőségű és mennyiségű továbbképzési kínálatot állít össze. A továbbképzésen való részvétel a tanárok számára egyaránt jog és kötelesség. Kötelesség, mivel a tanárokat bizonyos időközönként – pl. Berlin tartományban kétévente – minősítő eljárásnak vetik alá.

A tanulmány bemutatja a tanárképzés teljes rendszerét, egymásra épülését, a továbbképzés formai és tartalmi elemeit, kapcsolatát az előmeneteli rendszerrel, valamint ismerteti a törvények történetét, tartományonkénti változásait, a továbbképzések akkreditációjának és finanszírozásának feltételeit. A befejező rész összefoglalja a magyar kontextusban hasznosítható elemeket. A teljes összeállítás itt olvasható »

A tanulmány „A jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer komplex felülvizsgálata és a megújítását szolgáló javaslatok megfogalmazása - a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 azonosító számú projekt keretében - tárgyú kutatás-fejlesztési innovációs tevékenység" megvalósítása során készült.

 


Nyomtatás