Pálffy Gabriella: Tanártovábbképzés Franciaországban

A jelenleg érvényben lévő rendeletek alapján Franciaországban a továbbképzés az egyén személyes joga, amely mind az oktatói, mind a nevelői és tanácsadói státuszban dolgozókra kiterjed. Minden teljes állásban dolgozó oktatási alkalmazott évi 20 óra egyéni továbbképzésre jogosult szolgálati idejében. A továbbképzéseket kétféle típusra osztják: a lényegében kötelező központi és a választható egyéni továbbképzésekre.

Franciaország oktatási rendszere jellegzetesen regionális, egyetemi akadémiai körzetekre osztott, ugyanakkor centralizált oktatási rendszer. Az oktatási feladatokat 22 franciaországi és még néhány tengerentúli régió, összesen 30 tanügyi régió irányítja megyeszékhelyek egyetemi jogú városaiban. A „rectorat" (rektori akadémia) intézményéhez széles körű jogosítványok tartoznak. A tanárok ide pályáznak állásért, miután a szakmai versenyvizsgákon megfeleltek.

A tanárok továbbképzéséért felelős osztály a „rektori akadémiákon" belül a MIFOR (Formation continue des professeurs), a minisztériumi tanártovábbképzés szervezője, ha az a központi oktatási (pl. érettségi) reformmal kapcsolatos. A tanárok továbbképzései az egyes régiók tanügyi körzetének célkitűzéseit szolgálják, ezeket egyidejűleg össze kell hangolni a kormány nemzeti oktatáspolitikájával. A minisztérium által szervezett központi továbbképzésen való részvétel a munkavállaló joga és kötelezettsége, ha az állam valamely reformjához kapcsolódik, akkor az érintett tanárok kötelezően, csoportosan vesznek részt a továbbképzésben.

Az egyéni képzés a tanügyi régió prioritást élvező képzési programján kívüli képzés, amely lehetővé teszi, hogy az alkalmazott új kompetenciákkal gazdagodjon, amely a szakmai mobilitást támogatja adekvát képzési segítséggel. A képzések az állami intézmények kínálatából származhatnak (államilag akkreditált felsőfokú intézmények, egyetemek felnőtt továbbképzési intézményei vagy magánszervezetek). A távoktatásban szerzett vagy szakmai tapasztalatot akkreditáló továbbképzések is ideszámítanak.

A tanárok Franciaországban nemcsak közalkalmazottak, hanem köztisztviselők is. A 2006-ban meginduló élethosszig tartó tanulási, képzési modell különböző reformjai szerint jár nekik a köztisztviselőket megillető továbbképzés, amely a kezdő tanárok beilleszkedési képzéséhez képest viszonylag kevés óraszámot jelent. Az állam szolgálatában álló adminisztratív munkát végző köztisztviselők számára ugyanilyen mértékű a képzésre fordítható idő. A reformhoz kapcsolódó újítások közé tartozik a mindenkire érvényes nemzeti képzési terv, az évenként egyszeri alkalommal megszervezett személyes szakmai találkozó az igazgatóval, munkahelyi vezetővel (min. egyórás), meghatározott kérdéseket érintő beszélgetés, melyben a vezető értékeli a közalkalmazott munkáját, és a közalkalmazott előáll személyes továbbképzési terveivel. Erre mindkét félnek több hónapos felkészülési idő áll rendelkezésére. A továbbképzésre fordítható idő évi egy-két nap, 20 óra, de ez több is lehet, az emberi erőforrások osztályának javaslata alapján, ha ezt a képzési terv indokolja. A képzési terv közigazgatási újítás, számos célt szolgál a karrierépítésen kívül (pl. értékelés, átképzés felé irányítás).

A tanulmány teljes terjedelemben itt található meg »

A tanulmány „A jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer komplex felülvizsgálata és a megújítását szolgáló javaslatok megfogalmazása – a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 azonosító számú projekt keretében - tárgyú kutatás-fejlesztési innovációs tevékenység" megvalósítása során készült.

Nyomtatás