Ugrás a tartalomhoz

A pedagógus-továbbképzési rendszer komplex felülvizsgálata és a megújítását szolgáló kutatás-fejlesztés kiemelt céljai, feladatai

2013. január 30.

A TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt projekt alapvető célja a nemzeti köznevelési rendszerrel összhangban álló pedagógus-továbbképzési rendszer kialakítása. E folyamat részeként szükség van a pedagógus-továbbképzés programkínálatának felülvizsgálatára, az akkreditációs eljárásrend, az adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszer, a képzési szolgáltatások, valamint minőségbiztosítás eddigi gyakorlatának elemzésére, illetve az új elvárásokkal összhangban álló átalakítására.

A projekt megvalósítását a hipotéziseket alátámasztó kutatások és az ezek eredményeként létrejövő fejlesztési javaslatok segítik. Az első kutatás-fejlesztés a jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer komplex felülvizsgálatát és a megújítását szolgáló javaslatok megfogalmazását tűzte ki célul.

A kutatás eredményei egyszerre tekinthetőek feltáró jellegűnek és gyakorlatinak. Feltáró jellegű abban az értelemben, hogy hazai és külföldi tanulmányokból merítve kísérletet tesz a hazai pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos problémák feltárására és egyben javaslatot tesz egy új eljárásrendre, működési és jogi környezetre. A kutatás egyben gyakorlati is, hiszen az összegyűjtött aspektusok kapcsán szemlézi a rendelkezésre álló adatforrásokat, dokumentumokat, hivatalos statisztikákat és kérdőíves, interjús vizsgálatok eredményeit.

A továbbképzési rendszer új modelljének létrehozását célzó fejlesztések és javaslatok középpontjában a továbbképzési programok tartalmi felülvizsgálata, a hiányterületek azonosítása, valamint új továbbképzési programok kifejlesztése áll. A rendelkezésre álló adatok alapján a kutatók ajánlásokat fogalmaznak meg. Ilyen értelemben a kutatás eredményei több területen is hasznosulhatnak:

Az Oktatási Hivatalhoz kapcsolódó kutatás a következő három tartalmi rész-területre irányul:

Tematikus hírlevelünk további számaiban rendszeresen tájékoztatjuk az érdeklődőket a kutatások során elkészült tanulmányokról, a legfrissebb eredményekről, tapasztalatokról.

Szentandrási Péter

 


vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra