Közlemény a szakértői képzéshez szükséges videofelvételekről

Tisztelt Pedagógus!

Felhívjuk a figyelmét az alábbiakra: amennyiben részt vesz az Oktatási Hivatal TÁMOP-3.1.5 és TÁMOP-3.1.8 kiemelt projektjei keretein belül szervezett pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői képzésen, illetve a képzések zárásakor tanfelügyeleti próbaellenőrzésen valamint próbaminősítési eljáráson, abban az esetben szíveskedjen tájékoztatni az érintett szülőket, törvényes képviselőket (1), hogy gyermekük részvétele a képzés lebonyolításához szükséges foglalkozásról/tanóráról készült videofelvételen önkéntes. Kérjük, szíveskedjen tájékoztatást nyújtani számukra az adatkezeléssel kapcsolatos minden lényeges információról.

A szülő, törvényes képviselő beleegyezése esetén köteles gondoskodni az Ön által (foglalkozásról/tanóráról) készített videofelvételen szereplő gyermekek/tanulók szülei, törvényes képviselői által kiállított hozzájáruló nyilatkozatok beszerzéséről és őrzéséről. A hatályos adatvédelmi jogszabályi előírások szerint a videofelvétel kizárólag a hozzájáruló nyilatkozatok birtokában használható fel a szakértői képzésen.

Oktatási Hivatal

 

(1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (3) szerint: A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
Nyomtatás