Mérföldkőhöz érkezett a pedagógusminősítés

Szakmai körökben hónapok óta kiemelt beszédtéma az idei tanévkezdéssel hatályba lépett pedagógus-előmeneteli rendszer, a pedagógusminősítés és annak egyik, ám leggyakrabban emlegetett eszköze, az e-portfólió. Az április végén zárult legelső minősítési körben a jogosult pedagógusok több mint háromnegyede véglegesítette portfólióját. Az egyszerűsített eljárás tapasztalatairól Sipos Imrét, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkárát kérdeztük.

Hogyan fogadták az intézményvezetők, pedagógusok a pedagógusminősítési rendszer bevezetését?
S. I.: A pedagógusminősítési, illetve a kapcsolódó tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer sikeressége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a pedagógustársadalom elfogadja, magáénak érezze a változásokat, megértse, hogy az olykor valóban többletmunkával járó újításokra szükség van a köznevelési rendszer színvonalának emelése érdekében. Az államtitkársághoz és háttérintézményeinkhez eljutott visszajelzések, valamint az e-portfóliót feltöltők, a 2015. évi minősítésre jelentkezők, a pedagógusminősítési, tanfelügyeleti szakértői és a szaktanácsadói képzésre aspirálók száma egyértelműen arról tanúskodik, hogy a pedagógusok, intézményvezetők élnek az előmeneteli rendszer nyújtotta lehetőségekkel. A pedagógusok döntő többsége a minősítési rendszer bevezetésének és az országgyűlési választási kampánynak a sajnálatos összecsúszása, az ebből adódóan megjelent félrevezető sajtóinformációk ellenére megértette, hogy a hazai köznevelés minőségének javításához nélkülözhetetlen az elmúlt időszakban szinte teljes egészében hiányzó külső szakmai értékelő, támogató rendszer. Rendkívül sok észrevétel, javaslat és kérdés érkezett hozzánk, illetve az Oktatási Hivatalhoz. A kérdéseket gyakorlatilag kivétel nélkül megválaszoltuk, az érdemi, jobbító szándékú észrevételek jelentős részét pedig mérlegelni fogjuk, amikor a rendszer továbbfejlesztése, esetleges korrekciója lesz napirenden.

Melyek az elmúlt időszak legfontosabb szakmai tanulságai?
S. I.: Rengeteg hasznos tudást szereztünk mi is, csakúgy, mint a saját portfóliójukat elkészítő kollégák. A pedagógustársadalom az „ellendrukkerek" várakozásaival ellentétben rendkívül éretten állt az új kihívások elé és kiválóan teljesítette a pedagógus-előmeneteli rendszer elvárásait. Ez mindenképpen örömteli. A pedagógusminősítési rendszerrel kapcsolatos részletszabályok, a minősítések eszközrendszere és a pedagógus-portfólió tartalmi elemei természetesen nincsenek kőbe vésve, ezért – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – át tekinjüki a portfólió-feltöltés tapasztalatait, az észrevételeket, és sort kerítünk a rendszer finomhangolására. Szakmai tanulságok tehát bőven lesznek, a konkrétumokról azonban még korai lenne nyilatkozni. Általánosságban már most megállapítható, hogy az előmeneteli és minősítési rendszerhez hasonló szintű változás bevezetésekor rendkívül fontos az érintettekkel való folyamatos kommunikáció és a fokozatos bevezetés.

Terveik szerint mikor kerül sor a korrekcióra?
S. I.: Az esetleges korrekciók elvégzése azt követően lesz aktuális, hogy lezárulnak a TÁMOP-3.1.5 projekt keretében a 2014-ben esedékes próbaminősítő vizsgák és próbaminősítési eljárások.

Milyen szempontokat vettek figyelembe, amikor meghatározták az idén, illetve a jövő évben minősítésre kerülő pedagógusok körét?
S. I.: Arra törekedtünk, hogy egyértelmű és összehasonlítható bemeneti feltételeket határozzunk meg. Első körben, 2014. április 30-ig azoknak a pedagógusoknak volt lehetőségük feltölteniük e-portfóliójukat az Oktatási Hivatal által működtetett felületre, akik 14 éves szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával, vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, tudományos fokozattal rendelkeznek. Azaz a jogosult pedagógusok a szakma legjelesebb képviselői, és a korábbi rendszerben is a legmagasabb fizetési fokozatba tartoztak. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy számos kiváló kolléga szakvizsga hiányában nem kerülhetett be az első körben továbblépők közé. Többek között rájuk is tekintettel a jövő évi minősítésre a gyakornokokon kívül azok a pedagógusok jelentkezhettek, akik a legnagyobb tapasztalattal, jelentős, legalább 30 éves szakmai múlttal, illetve akik pedagógus-szakvizsgával vagy doktori címmel és legalább 8 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Így tehát a pályakezdők, a legambiciózusabb fiatal kollégák és a legtapasztaltabb pedagógusok kerülhetnek be a 2015. évi minősítési tervbe. A minősítési keretszámot az oktatásért felelős miniszter felhatalmazása alapján dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszony 30 000 főben határozta meg.

Mit mutatnak az egyszerűsített eljárás adatai?
S. I.: Az egyszerűsített eljárás keretein belül közel 25 ezren regisztráltak, azaz a jogosultak 87%-a. A végső adatok szerint 22 068 pedagógus véglegesítette e-portfólióját az április 30-i határidő lejártáig. A vonatkozó jogszabály alapján a dokumentumok feltöltésével az érintett kollégák eleget tesznek az ideiglenes Pedagógus II. fokozatba kerülés követelményeinek, és 2015. január 1-jétől új besorolási státusban, magasabb fizetésért végezhetik munkájukat.

Hogyan működött az informatikai rendszer, amely a portfóliókat fogadta?
S. I.: Az informatikai rendszer jól vizsgázott, nem volt fennakadás. Az e-portfólió feltöltőfelületet az Oktatási Hivatal szakmai irányításával az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. fejlesztette és felügyelte, nekik komoly tapasztalatuk és szakértelmük van a nagy teherbírású informatikai rendszerek kiépítésében. A felület a feltöltők visszajelzése szerint felhasználóbarát, jól áttekinthető és könnyen kezelhető volt, a pedagógusok munkáját e téren is több csatornán segítettük.

Van olyan eleme a rendszernek, ami az értékelésen kívül is előnyt jelent a résztvevők számára?
S. I.: Igen, tapasztalhatják ezt a pedagógusok több területen is. Például amikor a portfólió-készítés során aktualizálják, kibővítik óraterveiket, áttekintik követelményrendszerüket és azt kiegészítik egy újabb feladatlappal, számonkéréssel, egy újszerű felmérési móddal. A csoportprofil készítése is lehetővé teszi a tanulócsoportok más szempontból történő megfigyelését. Kifejezetten értékes elem, hogy a portfólió-írási folyamat során megindult a pedagógusok között egy egymást segítő, támogató, belső tanítási-tanulási rendszer. Történt ez spontán, a pedagógusok közösségi aktivitásának köszönhetően, és ezt segítette elő az egyes tankerületekben szervezett közös tanulási lehetőségek sora.

Fülöp Hajnalka

 

A TÁMOP-3.1.5/12: Pedagógusképzés támogatása kiemelt uniós projekt keretében az Oktatási Hivatal szakértői csoportja gyakorló pedagógusok és kutatók közreműködésével dolgozta ki a pedagógusminősítés eszközrendszerének alapjait. Az ágazat hazai és külföldi tapasztalatainak figyelembevételével és felhasználásával kialakított kompetenciaalapú értékelés illeszkedik a pedagógiai munka minősítésének legkorszerűbb nemzetközi gyakorlatához.
A hazai előmeneteli rendszer a hangsúlyt a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésére helyezi, és összekapcsolja a szaktanácsadást, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a minősítési eljárást a nevelés-oktatás minőségének javítása érdekében.
A pedagógusminősítési rendszer fejlesztésével kapcsolatos információk az Oktatási Hivatal honlapján, a www.oktatas.hu portálon és hírlevelében (Tematikus hírlevél a pedagógus-életpályamodell kialakításáról – feliratkozás: http://hirlevel.oktatas.gov.hu/) érhetők el.

 

Az interjú a Modern Iskola magazin 2014/3. lapszámában jelent meg.

Nyomtatás