Elstartolt a pedagógusminősítési rendszer első köre

Megnyílt az elektronikus felület, ahová feltölthetik portfóliójukat azok a pedagógusok, akiknek legalább 14 év szakmai gyakorlatuk, továbbá szakvizsgájuk van. Ha 2014. április 30-ig megteszik ezt, akkor 2015. január 1-jével ideiglenesen a Pedagógus II. fokozatba kerülnek.

A 2012/2013. tanév során az Oktatási Hivatal gyakorló pedagógusok, szakértők és kutatók közreműködésével a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta a pedagógusminősítés eszközrendszerének alapjait. A Hivatal szakértői az ágazat hazai és külföldi tapasztalatait egyaránt figyelembe vették és felhasználták, így a kompetenciaalapú értékelés illeszkedik a pedagógiai munka minősítésének legkorszerűbb nemzetközi gyakorlatához.

A minősítési rendszer bevezetésénél az Emberi Erőforrások Minisztériuma elsődleges szempontként fogalmazta meg a fokozatosságot, ezáltal minden érintett szereplőnek elegendő időt biztosít a felkészülésre. A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet első körben a 14 év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, tudományos fokozattal) rendelkező pedagógusoknak teszi lehetővé, hogy 2014. április 30-ig elkészítsék és feltöltsék portfóliójukat. 2014. február 6-án megnyílt az elektronikus felület, ahol ezt megtehetik. A Hivatal levélben tájékoztatta erről az intézményvezetőket. Az érintett pedagógusok tájékoztatása, és a felülethez való hozzáférés biztosítása az intézményvezetők feladata.

A feltöltő felületen elérhető felhasználói útmutató közérthetően megfogalmazza, mi a tennivalója a kollégáknak, milyen dokumentumokat, miként és hová töltsenek fel. A pedagógusok tájékoztatását szolgálja az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez" című összeállítás, amely 2013. december 12-én került fel az Oktatási Hivatal honlapjára. Az „Útmutató" részletesen kitér az e-portfólió felépítésére, elkészítésének, összeállításának módjára, emellett időbeosztási javaslatokkal, fogalomtárral, dokumentummintákkal és sablonokkal segíti a kollégákat.

Egyszerűsített változat vagy teljes változat?

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet értelmében a 14 év szakmai gyakorlattal és szakvizsgával rendelkező pedagógusok - csak ebben az egyedi eljárásban - választhatnak, hogy az e-portfólió egyszerűsített, vagy teljes változatát töltik fel. Az egyszerűsített változathoz szükséges dokumentumok körét itt találja (1. táblázat), a teljes változathoz szükséges dokumentumok körét pedig itt (2. táblázat). Azok a pedagógusok, akik a teljes változat feltöltését vállalják, személyre szabott szakértői visszajelzést kapnak az Oktatási Hivatal szakembereitől. A személyre szabott visszajelzés jelentős segítséget ad a kollégáknak a teljes minősítési eljáráson való sikeres szerepléshez, amelynek a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet értelmében 2018. december 31-ig esetükben is meg kell történnie, ha Pedagógus II. fokozatban kívánnak maradni.

A most induló egyedi eljárásban 2015. január 1-jétől az a pedagógus is ideiglenesen a Pedagógus II. fokozatba kerül, aki az egyszerűsített változat feltöltése mellett dönt, ám ő nem kap szakmai visszajelzést a portfóliójáról.

Bízunk benne, hogy a szakmájukban gyakorlott, megfelelően felkészült pedagógusok a szaktárca és háttérintézményei által nyilvánosságra hozott támogató információk, módszertani anyagok, minták segítségével sikeresen megalkotják majd és feltöltik önálló szakmai portfóliójukat.

2014 végéig a Hivatal még több ezer próbaminősítést tart, és e széles körű folyamat tapasztalatai, a résztvevők észrevételei és javaslatai alapján további segítséget, támogatást fog nyújtani a portfóliók kialakításához.

 

Nyomtatás