Pedagógusminősítés 2015: megnyílt az e-portfólió feltöltőfelület

Megnyílt az elektronikus felület, ahová 2014. december 1-én 23 óráig feltölthetik portfóliójukat azok a pedagógusok, akik szerepelnek az oktatásért felelős miniszter által kiadott 2015-ös minősítési tervben. Az érintetteknek teljes portfóliót kell véglegesíteniük. A nyáron jóváhagyott módosítások nyomán csökkent az elvárt dokumentumok mennyisége.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 10. § (1) bekezdésének megfelelően az oktatásért felelős miniszter átruházott hatáskörében a köznevelésért felelős államtitkár 2014. február 28-án meghatározta a 2015-ben esedékes minősítővizsgák és minősítési eljárások keretszámát és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit.

Ennek alapján a pedagógus-szakvizsgával és legalább 8 év szakmai gyakorlattal, vagy legalább 30 év szakmai gyakorlattal rendelkező, jelenleg Pedagógus I. besorolású pedagógusok jelentkezhettek a 2015-ös eljárásra. A 2013. szeptember 1-je és 2014. január 1-je között jogviszonyt létesített, Gyakornok besorolású pedagógusoknak kötelezően jelentkezniük kellett a 2015. évi eljárásra.

E-portfólió: 2014. december 1. a határidő

A minősítési tervbe bekerült pedagógusok 2014. december 1-én 23 óráig tölthetik fel e-portfóliójukat az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe. Az érintetteknek teljes portfóliót kell véglegesíteniük. Minősítővizsgájukra, minősítési eljárásukra 2015-ben kerül sor, és sikeres minősítővizsga, minősítési eljárás esetén 2016. január 1-jén kerülhetnek a pedagógus-előmeneteli rendszer következő fokozatába, vagyis Gyakornok fokozatból Pedagógus I. fokozatba, Pedagógus I. fokozatból pedig Pedagógus II. fokozatba nyerhetnek besorolást.

Az Oktatási Hivatal elektronikus levélben tájékoztatta az e-portfólió feltöltőfelület megnyitásáról a minősítésben részt vevő pedagógusokat, valamint intézményvezetőiket. A feltöltőfelületen elérhető felhasználói útmutató közérthetően megfogalmazza, milyen dokumentumokat, miként és hová töltsenek fel. A pedagógusok tájékoztatását szolgálja az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez" című összeállítás második, javított változata, amely az Oktatási Hivatal honlapján, a www.oktatas.hu/kiadvanyok oldalon érhető el.

Az e-portfólió feltöltőfelületét érintő technikai kérdéseiket az eportfolio@educatio.hu e-mail címen, az e-portfólió tartalmi elvárásaival kapcsolatos kérdéseiket a minosites@oh.gov.hu e-mail címen jelezhetik a pedagógusok.

Módosult az Útmutató

2014 júliusában az oktatásért felelős miniszter aláírta a 2013 decemberében közzétett „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez" című dokumentum módosítását. A korrekcióra a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével került sor. Az Oktatási Hivatal szakemberei a 2014-es átmeneti eljárásban feltöltött 22 697 e-portfólióval kapcsolatos észrevételek, a Hivatal ügyfélszolgálatára a pedagógusoktól érkezett kérdések és visszajelzések, valamint a szakmai fórumokon gyűjtött vélemények alapján állították össze módosítási javaslataikat, amelyek összességében a portfólió szerkezetének egyszerűsítését, a kötelezően elvárt dokumentumok mennyiségének csökkenését eredményezték. Az Útmutató második, javított kiadása 2014. augusztus 25-én jelent meg az Oktatási Hivatal honlapján.

Nyomtatás