Pedagógusképzési rendszer az USA-ban

Az egyes iskolák tantestülete a legfőbb fóruma és helyszíne a hatékony szakmai tanulásnak az Amerikai Egyesült Államokban. A belső kollaboratív szakmai munkát, az iskolai munkába ágyazott továbbképzéseket támogatják, de nem vezérlik a külső képzők, szakértők, kurzusok.

A pedagógusok értékelésének egyik tényezője a tanulók eredményessége a tanulói teljesítmények javításának elősegítése. Magas színvonalúnak minősítik azt a továbbképzést, amelyről a kutatások bizonyítják, hogy javítják a tanulók teljesítményét.

A képzés irányait, témáit a tantestületek és a tankerületek továbbképzési igényeit alapvetően az irányítja, hogy meg tudjanak felelni az elvárásoknak, hogy tanulóik sztenderdizált teszteken elért eredményei elérjék vagy meghaladják az államuk által előírt szintet. Ezért olyan továbbképzéseket szerveznek és rendelnek meg, amelyek az egyes tárgyakból elért gyengébb tanulói eredmények javításával kecsegtetnek. A végső cél a tanulói eredmények javításában mutatható meg. Ez a hatékonysági mutató legfőbb szempontja.

A továbbképzések szabályozását, intézményeit, akkreditációját, formáit és tartalmát, finanszírozási lehetőségeit egyaránt feltárja a tanulmány. Összefoglalása, következtetései a magyar továbbképzési rendszer megújításában hasznosíthatók.

A teljes tanulmány ide kattintva olvasható »

Kimmel Magdolna 2013.  A tanártovábbképzés az USA-ban: fő trendek, egy reformer állam (Colorado) és egy úttörő iskolakörzet (Denver). In: Falus Iván (szerk.) 2013.  Pedagógus- továbbképzés. Nemzetközi áttekintés. Eger, Líceum Kiadó, 31-77. o.

 


Nyomtatás