Tanártovábbképzés Angliában

Az angol továbbképzési rendszer részleteiben is kimunkált, a legtöbb olyan tapasztalattal rendelkezik, amelyből a hazai köznevelési rendszerünk meríthet, és amely a legtöbb olyan elemet tartalmazza, mely az életpályához kapcsolható.

Az angol rendszerben az élethosszig tartó tanulás elve és a folyamatos szakmai fejlődés egyaránt érvényesül. Folyamata kidolgozott, a pedagóguspályán egységet alkot az alapképzés, a pályakezdés és a szakmai továbbfejlődés. A pályakezdő órakedvezményt és mentori támogatást kap. Ez fontos pályaszakasz.

A továbbképzési rendszer, azaz a kidolgozott támogatói rendszer a szakmai sztenderdeken keresztül összefügg a szakfelügyelettel, az értékelési rendszerrel és a pályamodellel, illetve annak egyes állomásaival. Az iskola maga azonosíthatja a továbbképzési igényeit, egy belső koordinátor figyelembe veszi a helyi igényeket, s ez alapján dönt az iskola a továbbképzések típusairól, mennyiségéről. Működését a kiépített intézményi támogató rendszer is segíti.

A teljes tanulmány ide kattintva olvasható »

Király Zsolt 2013. Tanártovábbképzés Angliában. In Falus Iván (szerk.) Pedagógus-továbbképzés. Nemzetközi áttekintés. Eger, Líceum Kiadó, 77-137. o.

 


Nyomtatás