Tanulmány a pedagógus-továbbképzések szervezéséhez, megvalósításához

A pedagógus-továbbképzés legyen kidolgozott, naprakész, fontos a képzési program, és hogy lehetővé tegye a résztvevők számára a további tájékozódási lehetőségeket.

A képzések szervezése több oldalról vizsgálandó és vizsgálható: módszerek, eljárások, szabályozottság, dokumentáltság, kapcsolattartás, panaszkezelés módja. Jogszabályi elvárás, hogy csak képzési program alapján lehet megtartani. A résztvevők számára nyújtott tájékozódási lehetőségek és tájékoztatási formák alkalmazása mellett nagyon fontos a képzési igények azonosítása, szükség esetén egyeztetés a megrendelővel.

A pedagógus-továbbképzés tegye lehetővé a tájékozódási lehetőségeket, legyen kidolgozott, naprakész. A továbbképzést igénybe vevők, a pedagógusok szerepére a továbbképzések tervezése, szervezése folyamatában a tanulmány bemutatja az új elvárásokat, az igények és a képzések szinkronizálásának szükségességét.

A képzések szervezését az Oktatási Hivatal az információs felület biztosításával, és a szervezőket segítő tájékoztató anyagok rendelkezésre bocsátásával támogatja, ellenőrzési tevékenysége része a minőségbiztosítási folyamatnak. A minőségbiztosítás több területe az új továbbképzési rendszer kidolgozása során megújításra vár.

A tanulmány vizsgálja a távoktatás helyzetét is. Távoktatásos pedagógus-továbbképzések elenyésző számban vannak jelen az akkreditált továbbképzések között. Miközben a beadott kérelmek száma folyamatosan növekedett, a távoktatás területén ez a tendencia nem érzékelhető. Több oka is van, hogy miért: az összeállítás erre is válaszol.

A teljes tanulmány itt olvasható »

„A jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer komplex felülvizsgálata és a megújítását szolgáló javaslatok megfogalmazása a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 azonosító számú projekt keretében" tárgyú kutatás-fejlesztési-innovációs tevékenység „Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata" produktumban. A produktum megvalósításában közreműködött: Dr. Baráth Tibor, Tóth László, Cseh Györgyi, Bogdány Zoltán, Králik Tibor, Takács Kitti

 


Nyomtatás