Major Éva: A tanárok folyamatos szakmai fejlődése, továbbképzése Hollandiában

A holland kormány a tanári szakma vonzóbbá tétele és minőségének növelése érdekében, továbbá a pedagógushiány kezelésére „A tanárok számítanak" címmel állított össze egy intézkedéscsomagot 2008-ban. Három pilléren nyugszik: a tanári hivatás erősítésén, az iskolák szakmaiságának növelésén és a jobb jutalmazáson, valamint kiemelt szerepet kap a formailag és tartalmilag is változatos, gazdag szakmai továbbképzés.

A holland oktatási kormányzat mindig is fontosnak tartotta a pedagógus-továbbképzést, és jelentős összegeket különít el erre a célra. Az oktatáspolitika kiemelt területnek tekinti a tanári szakma státuszának növelését. E törekvés elemei a következők: a szakmai profilok kifejlesztése, a pedagógus-pályamodell kidolgozása, ösztönzés az élethosszig tartó tanulásra.

Fontosnak tartják a közösségi funkciót, a tanári szakma kollaboratív jellegét. A tanári fizetéseket emelni kívánják, ezzel is növelve a szakma vonzerejét. A pedagógusképzésbe aktívan szeretnék bevonni az iskolákat. Kiemelt szerepet kap a kezdő tanárok támogatása, továbbá olyan szakmai szervezetek létrehozását tervezik, melyek felelősséget vállalnak a szakma minőségéért. Cél: a közoktatás színvonalának emelése.

Az összes erőfeszítés ellenére a két legnagyobb kihívást még ma is a szakma alulértékeltsége és a fenyegető tanárhiány jelenti. A kormány a tanári szakma vonzóbbá tétele és minőségének növelése érdekében, illetve a már említett tanárhiány kezelésére „A tanárok számítanak" címmel állított össze 2008-ban egy intézkedéscsomagot. Az intézkedéscsomag három pilléren nyugszik: a tanári hivatás erősítésén, az iskolák szakmaiságának növelésén és a jobb jutalmazáson. Kiemelt szerepet kap a szakmai továbbképzés, mely formailag és tartalmilag is változatos, gazdag.

Az oktatási miniszter által 2011-ben megfogalmazott „Tanítás 2020" elnevezésű akcióterv (Teaching 2020, 2011) több, nagyon fontos újdonságot fogalmaz meg a továbbképzésekkel kapcsolatban. Ezek egyike a „megfigyelő látogatások más iskolákban", amely Hollandiában az egyre népszerűbb „gyakorlatok kölcsönös megismerése" program része. A kutatások szerint ha a tanárok együtt tanulnak, és együtt vállalnak felelősséget a szakmai fejlesztés formáiért és céljaiért, akkor ezeknek a tevékenységeknek a hatékonysága látványosan nő.

A tanulmány teljes terjedelmében itt olvasható. Részletesen feltárja a holland oktatás kompetenciaterületeit, és jól összefoglalja a továbbképzési rendszernek a magyar kontextusban is hasznosítható elemeit.

A tanulmány „A jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer komplex felülvizsgálata és a megújítását szolgáló javaslatok megfogalmazása - a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 azonosító számú projekt keretében - tárgyú kutatás-fejlesztési innovációs tevékenység" megvalósítása során készült.

 


Nyomtatás