A pedagógus-továbbképzés formái, tartalma, szerepe az átalakulás időszakában

A Nemzeti Bologna Bizottság Pedagógusképzési Albizottságának válogatott dokumentumai 2003-2010.
Helyzetelemzés, formák, tartalmak

A tanulmány 1996-tól összefoglalóan áttekinti a pedagógus-továbbképzések történetét. A közoktatási törvény ettől kezdve tette kötelezővé a pedagógusoknak a hétévenkénti, minimum 120 óra továbbképzésen való részvételt.

A 277/1997-es kormányrendelet részletesen szabályozta a tanfolyami forma akkreditációs eljárását. 1999-től már a hivatalos továbbképzési jegyzékben való megjelenéshez az indítási engedélyezés is feltétel lett. Az alapítás és indítás engedélyezése „szektorsemlegessé" vált, tehát a pedagógusképző felsőoktatási intézmények mellett pedagógiai szolgáltatók (nevelési tanácsadók, regionális pedagógiai intézetek), oktatási célú vállalkozások, közhasznú társaságok, civilszervezetek, sőt magánszemélyek is programalapítók és –indítók lehettek.

A tanfolyamokkal kapcsolatos szabályozások 2009-ig annyiban változtak, hogy az Oktatási Hivatal vette át az akkreditációs eljárás szervezését, irányítását. 2009-től az indítási engedély már nem törvényileg előírt kötelezettség.

1996–97-ben akkreditációs eljárás nélkül lehetett továbbképzési programot hirdetni. Az első OM-jegyzékbe több mint 5000 tanfolyam közül lehetett választani, ennek közel 50%-a felsőoktatási intézményekből származott. Az első alapítási engedélyek lejártával a felsőoktatási intézmények száma tovább csökkent a meghirdetők között: 2006-ban 12%, 2009-ben 6% az egyetem/főiskola, illetve egyetemi/főiskolai kar részvétele a tanfolyami továbbképzési kínálatban.

Sajátosan alakult a tanfolyamok tartalma is ez alatt a kb. egy évtized alatt. A kezdeti óriási kínálatban a felsőoktatási intézmények nem csupán döntő többségben szerepeltek, hanem a kínálatuk több mint fele szaktárgyi/szakmódszertani tartalmú volt. A későbbiek során részvételükkel együtt ez a tartalmi túlsúly is erősen csökkent.

Az adatokat áttekintve azt gondolhatjuk, hogy a pedagógusképző felsőoktatási intézmények, adottságaiknál fogva, a hosszabb idejű, átfogóbb, tartalmilag bővebb szakirányú továbbképzések folytatását választották/választják továbbképzési lehetőségként. Szakirányú továbbképzési forma a pedagógus-szakvizsga is, melyet 1999-től csak pedagógusképző felsőoktatási intézmények hirdethetnek meg.

1996-ban a pedagógusok továbbképzésének kötelezővé tétele is valószínűleg abból a felismerésből fakadt, hogy a pedagóguspályán éppúgy, mint más értelmiségi pályákon, időről időre az ismeretek megújítására feltétlenül szükség van.

A teljes tanulmány itt olvasható.

Az összefoglalót H. Nagy Anna készítette.