A pedagógus-továbbképzési programok akkreditációjáról

Az akkreditáció annak garantálását jelenti, hogy az intézmény, program megfelelő minőségű és a különféle előírásoknak, akkreditációs szempontoknak megfelelő képzést nyújt.

Az akkreditációs eljárások lényege, hogy tanúsítsák egyes programok vagy személyek alkalmasságát, megfelelőségét. Ilyen köznevelési akkreditációs eljárások például a kerettantervi, a tankönyvi, a pedagógus-továbbképzési, a szakértői eljárások, a vizsgaelnöki névjegyzékre vétel, az egyedi vizsgatárgy engedélyezése.

A pedagógus-továbbképzési programok akkreditációjáról című tanulmány a jelenleg érvényes pedagógus-továbbképzési programakkreditációs eljárás elemzésével foglalkozik. A köznevelési törvény elfogadását követően a pedagógiai, szakmai szolgáltatás – ezen belül, a pedagógusok továbbképzése is – 2013-tól elsősorban állami irányítás mellett látható el. A köznevelési törvény szerint a továbbképzés akkreditációja a továbbképzések közös formai és tartalmi követelményeinek – a törvényben meghatározott előírások szerint - való megfelelés vizsgálatát, és ennek alapján a program felhasználásnak engedélyezését jelenti.

Az akkreditálásra kerülő programok tartalmi vizsgálatát részletes bírálati szempontok alapján végzik. Áttekintik a program tartalmi kidolgozottságának fokát, céljának való megfelelést, részletes tematikájának belső és külső összhangját, a minőségbiztosítási kötelezettségeknek való megfelelést és a tevékenységeit.

A program elfogadásáról a kormányrendelet [1] által meghatározott bírálati szempontok alapján dönt a miniszter. A döntés előkészítésben szakértők vesznek részt, akiknek speciális felkészítéséről az Oktatási Hivatal gondoskodik.

A teljes tanulmány itt olvasható, melyben a továbbképzési program alapvető elemeiről, programalapítási engedélyről is részletesen olvashatnak.

A tanulmány „A jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer komplex felülvizsgálata és a megújítását szolgáló javaslatok megfogalmazása - a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 azonosító számú projekt keretében - tárgyú kutatás-fejlesztési innovációs tevékenység" megvalósítása során készült. A produktum megvalósításában közreműködött Csillag Márta, Eszterházy Károly Főiskola; Eger, 2013.

 

[1] 307/2006. (XII. 23.) kormányrendelet