A pedagóguspálya vonzásában – a TÁMOP-3.1.5 kiemelt uniós projekt konferenciája

2015. november 12-én, Budapesten rendezte meg "A pedagóguspálya vonzásában" című konferenciát az Oktatási Hivatal által gondozott TÁMOP-3.1.5 kiemelt uniós projekt. Az eseményen bemutatták a projekt által megvalósított pályamotivációs kutatás legfontosabb eredményeit, valamint a kutatás alapján megfogalmazott javaslatokat.

A kutatás célul tűzte ki többek között a pedagógusjelöltek pályaválasztási motivációinak feltárását, a gyakorló pedagógusok lelki egészségének vizsgálatát, a pályaelhagyás okainak, illetve a pedagógusokat pályán tartó tényezőknek az áttekintését.

Az alábbiakban közreadjuk az elhangzott előadások bemutatóit:

Dr. Szőke-Milinte Enikő (egyetemi docens, PPKE BTK): A kutatás megtervezése, felépítése

Veroszta Zsuzsanna (vezető elemző, Educatio NKft.): Vonzás és választás – Pályapercepció és szelekció a pályaválasztók körében

Paksi Borbála (tudományos munkatárs, ELTE PPK): A megmaradás mozgatói – A gyakorló pedagógusok pályamotivációi

Dr. Felvinczi Katalin (egyetemi docens, ELTE PPK): A pedagógusok lelki egészsége

Schmidt Andrea (tudományos munkatárs, MTA TK Szociológiai Intézet): A pályán maradás intézményi kontextusa

Kertész Kata (egyetemi hallgató, ELTE PPK): A pedagóguspálya választásának motivációi és dilemmái

Fodor Judit (pedagógus, Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium): Pályán lenni

Gyöngyössy Csaba (igazgató, Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola, Dunaújváros): Iskola ahol jó lenni

Prof. Dr. Kozma Tamás (emeritus professzor, Debreceni Egyetem): Következtetések, lehetőségek, feladatok a kutatás után

Nyomtatás