A pedagógus-továbbképzések megújítása

- 6. szekció -

A szekcióülést Dr. Falus Iván – egyetemi tanár „Nemzetközi jó gyakorlatok a pedagógus-továbbképzés megújítására" című előadása nyitotta meg. Prezentációjában a pedagógus-továbbképzés nemzetközi gyakorlatairól, a továbbképzések oktatási rendszerben elfoglalt helyéről, típusaikról, szabályozásukról, szervezési, finanszírozási formáikról beszélt. Az előadásban áttekintést kaptunk több OECD-ország, így az Amerikai Egyesült Államok, Anglia, Ausztria, Franciaország, Hollandia, Németország, Olaszország, Románia pedagógus-továbbképzéseinek gyakorlatába.

Általános tendenciaként megfigyelhető minden vizsgált országban a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésre ösztönzése, azaz kiemelt célja a továbbképzéseknek, hogy a tanári pálya során folyamatosan végzett összes tevékenység legyen: reflektív, tervszerűen folytatott és dokumentálható. A folyamatos szakmai fejlődés értelmezése a pedagógus-továbbképzésekben tartalmilag felöleli a pedagógiai munka minden részét, és országonként igen változatos formákat mutat.

Másik fontos jellemzője a továbbképzéseknek a hatékony szakmai tanulás, amelynek elsődleges színtere az egyes iskolák tantestülete, s a tantestület állandó, aktív törekvése a helyi szakmai munka javítására. Ezt a folyamatot a külső képzők és szakértők, kurzusok stb. informálják, segítik.
Összességében elmondható, hogy a pedagógus-továbbképzésben a tanárképző intézményeken kívül más szolgáltatók is közreműködnek, a választék bővül, de ezek és az általuk nyújtott képzések akkreditációja, minőségbiztosítása szabályozott, a képzések az oktatáspolitikai célokat, az iskolafejlesztések eredményeit, valamint a pedagógusok személyiségét is figyelembe veszik.

(A prezentáció ide kattintva érhető el »
Az előadás rövid tartalma ide kattintva olvasható »)

A második előadást az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI) munkatársai – dr. Hunya Márta alprojektvezető és dr. Katona Erzsébet témavezető tartotta „Új típusú pedagógus-továbbképzések fejlesztése" címmel.

(A prezentáció ide kattintva érhető el »)

A bevezetőt követően a továbbképzések hasznosulásának akadályairól, a továbbképzések fejlesztéséről és azok megújuló elemeiről, a továbbképzési típusokról és a továbbképzési igényekről – hazai és nemzetközi tanulságokról – kaptunk részletes elemzést.

Ezt követően megismerkedtünk az OFI projektben vállalt feladataival, melyek a következők: a meglévő pedagógus-továbbképzések felülvizsgálata, új továbbképzések akkreditálása, képzők és támogató rendszer biztosítása. A projekt fő célkitűzése továbbá a továbbképzések általános színvonalának emelése:

  • a továbbképzések akkreditációja során a tartalmi elemek súlyának növelésével,
  • a nem hagyományos (blended, moduláris, mentorált, folyamatba ágyazott) képzési formák bevezetésével,
  • a hasznosulás érdekében végzett követő támogatással,
  • a továbbképzések és a szaktanácsadói rendszer kapcsolatának megteremtésével.


Az előadás végén megismerkedtünk a tervezett továbbképzési kínálattal, illetve a tanári munka minőségét meghatározó legfontosabb tényezőkkel.

A szünet után „A fenntartható fejlődés a felhőben" címmel halottunk előadást dr. Turcsányi-Szabó Mártától, az – ELTE Informatikai Karának Média- és Oktatásinformatika Tanszékének docensétől, majd Nagy Reginától, az Educatio Nonprofit Kft. szakmai vezetőjétől. Az előadás első részében megismerkedtünk az ELTE EDU 2.0 informatikai rendszerével, a Web 1, 2, 3 eltérő struktúrájával, és a „tet-halo" programmal. Betekintést nyertünk a klienskiszolgáló platform felépítésébe, működésébe.

(A prezentáció tömörített formátumban (.zip) ide kattintva érhető el »)

Nagy Regina az Educatio Nkft.-nél fejlesztésre kerülő „Iskolatáska és Fejlesztési Nyomonkövető Felület" elvi felépítésével ismertette meg a hallgatóságot.

(A prezentáció tömörített formátumban (.zip) ide kattintva érhető el »)

A szekció eseményeit 64 érdeklődő követte nyomon, az előadások megfelelően illeszkedtek a pedagógus-továbbképzések megújítását célzó törekvésekhez, az előadók a hallgatósággal sok friss információt osztottak meg, a prezentációk jó áttekintést nyújtottak a témával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

Szentandrási Péter
pillérvezető
TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Vissza a konferencia beszámolójához »

 


Nyomtatás