Pedagógiai szakmai szolgáltatások megújítása

- 3. szekció -

A MOM színházterme adott otthont a 3. szekciónak, amely a Pedagógiai szakmai szolgáltatások megújítása címet viselte. A várt létszámhoz képest jóval kevesebb résztvevő hallgatta végig az előadásokat.

Elsőként Pompor Zoltán, a 3.1.5 projekt szakmai vezetője (OFI) köszöntötte a szekcióban megjelenteket, majd bemutatta vendégeit, akiket egy kerekasztal-beszélgetésre hívott meg.

A kerekasztal résztvevői: Dr. Iker János főigazgató, a Nyugat-Magyarországi Egyetem, Regionális Pedagógiai Szolgáltató vezetője, Lánszky Edit, a Belvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgálat igazgatója, Bajzák Erzsébet Eszter nővér, a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet vezetője, valamint Szymczak Judit, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat igazgatónője bemutatták saját intézetük specifikumait, beszéltek azokról a feladatokról, melyeket kiemelt területként kezelnek. Minden vendég kiemelte - a köznevelési törvényben megjelenő, kötelezően ellátandó feladatok közül - a mérés-értékelés, a továbbképzések szervezése, a gyakorlati, ezen belül a tanügyigazgatási-jogi tanácsadás és a szaktárgyakhoz kapcsolódó tantárgygondozás fontosságát.

Dr. Iker János főigazgató külön kitért arra, hogy intézményük alakított ki az országban elsőként olyan szolgálati irodát, ahol találkozhatnak a középiskolások számára kötelező közösségi munka érintettjei: a fogadó intézmények és a diákok iskoláinak képviselői. Tervezik, hogy olyan tanácsadással, felkészítéssel látnak el minden résztvevőt, amely kitisztítja, egyértelművé teszi mind a fogadó-foglalkoztató, mind a diákokat delegáló iskolák számára az elvárásokat és a követelményeket. Szymczak Judit beszámolt arról, hogy Jász-Nagykun-Szolnok Megyében is tervezik hasonló központ kialakítását. Lánszky Edit a továbbképzésekkel kapcsolatban kiemelte, hogy intézményük nem az akkreditált, hanem az igényekhez igazított belső továbbképzésekre helyezi a hangsúlyt. Többek között a mentálhigiénés képzést emelte ki. Megemlítette, hogy sok pedagógus kereste már fel őket a Pedagógus-életpályamodellben bevezetésre kerülő pedagógusok minősítéssel, illetve a portfólió készítéssel kapcsolatban. Bajzák Erzsébet Eszter nővér a telefonos tanügy-igazgatási szaktanácsadásukat, valamint az immár 3 ciklusban kipróbált intézményellenőrzési mérő-értékelő rendszerüket említette, melynek kidolgozásában Hoffmann Rózsa államtitkár asszony is részt vett. A vendégek beszéltek továbbá az államosítás tapasztalatairól. Beszámoltak arról, hogy milyen változásokat hozott ez az intézmények életébe. Bajzák Erzsébet Eszter nővér kitért arra is, hogy a katolikus intézmények is átvették a kerettanterveket és a szabadon felhasználható időkeret 10%-át töltik fel keresztényi tartalommal.

A szekció első előadója Hancock Márta, a Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ központigazgatója bemutatta a köznevelési törvény 2011. CXC. 19.§-a, valamint a 48/2012 (XII.12.) EMMI rendeletben megfogalmazott jogszabályi hátteret. Beszélt az OFI feladatairól, ezen belül bővebben kitért a szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer újjászervezésében való közreműködésre, melynek célja az országosan egységes szintű szakmai szolgáltatások megújítása. Felhívta a figyelmet a szaktanácsadói névjegyzék létrehozására és beszámolt a jegyzékre kerülés feltételeiről, annak módjáról.

( Az OFI szerepe pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában c. előadás anyaga ide kattintva érhető el »)

A második előadó: Dr. Szabó Mária, a TÁMOP-3.1.5 projekt alprojektvezetője A szaktanácsadás támogató szerepe címmel tartott előadásában az iskolafejlesztésről, a szaktanácsadói támogatás lehetőségeiről és a pedagógusértékelés nemzetközi és hazai horizontjairól beszélt.

(Az előadás anyaga ide kattintva érhető el »)

A szekció A pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerének megújítása című záró előadásában Gönczöl Enikő, a TÁMOP-3.1.1. projekt alprojektvezetője ismertette az OFI projektben betöltött szerepét és elvégzendő feladatait.

(Gönczöl Enikő előadása ide kattintva érhető el »)

Bessenyeiné Tóth Tünde
általános szakmai szakértő
TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Vissza a konferencia beszámolójához »

 


Nyomtatás