Mesterpedagógusi, kutatótanári kérdőív: meghosszabbított határidő

Az Oktatási Hivatal továbbra is várja mindazon pedagógusok jelentkezését, akik az elmúlt években tevékeny részesei voltak egyéni, helyi vagy országos köznevelési fejlesztéseknek, aktív szerepet vállaltak a gyermekek, tanulók fejlesztésében, eszközeik, módszereik hozzájárultak a nevelés, oktatás színvonalának növeléséhez, és szívesen részt vennének a pedagógusminősítési rendszer továbbfejlesztésében. 1200 pedagógus kapcsolódhat be a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatokhoz kapcsolódó minősítési eszközök és eljárások kidolgozására indított programba. A kérdőív kitöltési határidejét 2014. november 24-ig meghosszabbítottuk.

Az Oktatási Hivatal 2014 nyarán – az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezette kutatócsoport közreműködésével – megkezdte a pedagógus-előmeneteli rendszer Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozataihoz kapcsolódó minősítési eszközök és eljárások kidolgozását. A kutatás célja, hogy

  • feltárja, milyen tevékenységeket végez egy újító, fejlesztő, kutató, támogató pedagógus, aki szívesen megosztja másokkal is tudását,
  • megalapozó információkat nyújtson a pedagógus-előmeneteli rendszer részleteiben még ki nem dolgozott két fokozatának (Mesterpedagógus és Kutatótanár) kialakításához,
  • megbízható, több ezer pedagógus válaszadásán alapuló eszközrendszert dolgozzon ki e két fokozat leírására, illetve a minősítésére,
  • járuljon hozzá a köznevelési rendszerben dolgozók közötti tudásmegosztáshoz a megújulás, az innováció, az adaptivitás erősítése érdekében.

A program sikeres megvalósítása elképzelhetetlen azon pedagógusok aktív részvétele nélkül, akik az elmúlt évtizedekben nevelési, nevelési-oktatási módszerek kidolgozóiként, megújítóiként, tudományos kutatások és fejlesztési projektek résztvevőiként, az innovációban élen járó intézmények vezetőiként, tankönyvszerzőként, taneszköz-fejlesztőként meghatározó szereplői voltak a közoktatási, köznevelési rendszer megújításának. Azok jelentkezhetnek a programra, akik legalább 14 év pedagógiai szakmai gyakorlattal rendelkeznek, munkájukat jellemzi az innováció, továbbá a mesterpedagógusoktól, kutatótanároktól elvárható tevékenységek: program-, tananyag-, taneszköz-fejlesztés, intézményi vagy más keretek között zajló kutatási, fejlesztési programokban való részvétel, szervezett tudásmegosztás.

A jelentkezők egy elektronikus kérdőív kitöltésével mutatják majd be eddigi tevékenységüket, pályájuk legfontosabb eredményeit. A kérdőíveket köznevelési és felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, szakmai szervezetek szakértői többlépcsős, objektív, elemző-értékelő munkával összegzik, majd javaslatot tesznek a projektben részt vevő pedagógusok kiválasztására. A kiválasztás során előnyt élveznek azok a pedagógusok, akik rendelkeznek pedagógus-szakvizsgával vagy tudományos fokozattal. A kérdőívet azok a pedagógusok is kitölthetik, akik az Oktatási Hivatal által szervezett pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői továbbképzésen vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói próbaminősítésen részt vettek, illetve részt vesznek.

Az emberi erőforrások miniszterének döntése alapján 1200 pedagógus folytathatja munkáját a pilotban. Azok a pedagógusok, akik eredményesen vesznek majd részt a kipróbálásban, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése szerint léphetnek magasabb fokozatba 2016. január 1-jétől.

A pilot keretében többek között:

  • véleményükkel, javaslataikkal hozzájárulnak a pedagógusminősítési rendszer eszközeinek továbbfejlesztéséhez,
  • elkészítik és valamennyi pedagógus számára hozzáférhetővé teszik elektronikus portfóliójukat,
  • öt évre szóló innovációs munkatervben rögzítik egyéni szakmai vállalásaikat, amelyek teljesüléséről egy későbbi minősítési eljárás során adnak számot.

Az eredményes innováció a pedagógusok, a köznevelési és felsőoktatási intézmények, valamint a kutatóintézetek hálózatos együttműködésével valósul meg. A mesterpedagógusok, kutatótanárok tevékenysége támogatja az intézményi fejlesztéseket, a pedagógusszakma folyamatos, belső és külső tudásra építő megújítását, a pálya presztízsének emelését. Amennyiben szívesen bekapcsolódna a fejlesztésbe, kérjük, töltse ki elektronikus kérdőívünket a http://www.t-tudok.hu/pedagogusminosites_online_kerdoiv/ oldalon. A kérdőív kitöltésével akkor is segíti a munkánkat, ha Ön nem kíván részt venni a fejlesztésben, hiszen válaszaival hozzájárul a minősítési rendszer fejlesztéséhez. Válaszait anonim módon, bizalmasan kezeljük. Személyes adatait csak akkor adjuk át az értékelést végző szakértőknek, ha Ön ehhez hozzájárul és jelzi részvételi szándékát a programban. A kérdőív kitöltésére 2014. november 24-ig van lehetősége. A jelentkezések elbírása 2015. január végén zárul.
A kérdőívet kitöltő pedagógustól az általa megjelölt adatokra vonatkozó igazoló dokumentumokat a kiválasztási eljárás során bekérhetjük, ezért kérjük, készítsék elő ezeket szkennelt formában. Az 1200 fő kiválasztásának eredményét az emberi erőforrások minisztere közleményben hozza nyilvánosságra 2015. január végén.

A pedagógus-előmeneteli rendszer fejlesztése 2012-2014, eredmények

A 2012/2013-as tanév során az Oktatási Hivatal gyakorló pedagógusok, szakértők és kutatók közreműködésével a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta a pedagógusminősítés eszközrendszerének alapjait. A Hivatal szakértői az ágazat hazai és külföldi tapasztalatait egyaránt figyelembe vették és felhasználták, így a kompetenciaalapú értékelés illeszkedik a pedagógiai munka minősítésének legkorszerűbb nemzetközi gyakorlatához.

A minősítési rendszer bevezetésénél az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiemelt szempontként fogalmazta meg a fokozatosságot, ezáltal minden érintett szereplőnek elegendő időt biztosít a felkészülésre. A 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet első körben a legalább 14 év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, tudományos fokozattal) rendelkező pedagógusoknak tette lehetővé, hogy 2014. április 30-ig elkészítsék és feltöltsék portfóliójukat. Ezen egyszerűsített eljárásban a jogosultak 80%-a, 22 697 pedagógus véglegesítette az e-portfólió egyszerűsített vagy teljes változatát. Ők 2015. január 1-jétől Pedagógus II. fokozatba kerülnek.

A fejlesztés keretében sor került 357 sikeres próba minősítővizsgára, melynek eredményeként az érintett gyakornokok a második gyakornoki év leteltét követően, de leghamarabb 2015. január 1-jétől Pedagógus I. fokozatban folytatják munkájukat. 2015. január 1-jétől Mesterpedagógus fokozatba kerül az a csaknem 7 ezer kolléga, aki elvégezte a pedagógusminősítési, tanfelügyeleti szakértői, valamint szaktanácsadói képzéseket, és eredményesen szerepelt a képzéseket záró próba minősítési eljáráson.

A fejlesztési folyamat ezzel nem zárul le: a rendszer működését folyamatosan vizsgáljuk annak érdekében, hogy a szükséges korrekciók mielőbb megvalósulhassanak.

Nyomtatás