Javaslatgyűjtemény a pedagógus-továbbképzés helyi szintű minőségbiztosítási és szakmai ellenőrzési gyakorlatának megújításához

A pedagógus-továbbképzés megújításhoz, minőségi garanciáinak újragondolásához elengedhetetlen a célok, elvárások pontos megfogalmazása. A javaslatgyűjtemény kutatási eredmények alapján vázolja fel azokat a lehetséges irányokat, alapelveket, amelyek kijelölhetik az új pedagógus-továbbképzési rendszer kereteit.

Minőségbiztosítási szempontból lényeges, hogy a rendszer kizárólag akkor lehet működőképes, ha valamennyi érintett szereplőre vonatkozóan (oktatásirányítás, fenntartó, képzésfejlesztő, képzésszervező, képzésben résztvevő pedagógus) biztosítja az alapelvek megfelelő színvonalú érvényesülését.

A rendszer egyes tevékenységeit - tervezés, fejlesztés, akkreditáció, szervezés és lebonyolítás, képzők képzése, ellenőrzés, értékelés és hatásvizsgálat - az alapelvekhez kell kapcsolni, azokból levezetni és értelmezni. Szükséges a minőségbiztosítás eszközeinek és gyakorlatának megújítása, melynek eszközei az akkreditáció, a tájékoztatás követelményeinek fejlesztése, a tárgyi és személyi feltételek biztosítása, naprakész nyilvántartás, adatkezelés.

A javaslatgyűjtemény rendszerszintű indítványokat is megfogalmaz, különös tekintettel az akkreditációra, az ellenőrzésre, valamint a továbbképzési rendszer más rendszerekkel való illeszkedésére. Alapelvnek tekinti a pedagógus alapképzés és a továbbképzés összhangjának biztosítását, a hatékony együttműködés érdekében a közös érdekeltségre építő, szabályozott jogi és szakmai kapcsolat kialakításának szükségességét.

A teljes tanulmányt itt olvashatja.

A javaslatgyűjtemény „A jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer komplex felülvizsgálata és a megújítását szolgáló javaslatok megfogalmazása a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 azonosító számú projekt keretében" tárgyú kutatás-fejlesztési-innovációs tevékenység keretében készült.Nyomtatás