Kulcsszerepben a szaktanácsadó és az igazgató

következő oldal »

Interjú Hámori Veronikával, a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium igazgatójával

Hámori Veronika hosszú évek óta meghatározó személyisége nemcsak az általa vezetett intézménynek, Budapest egyik leghíresebb gimnáziumának (amely szakmai szolgáltatást is végez), hanem a köznevelés egyéb területén is gyakran találkozunk nevével és véleményével, amelyre tudása és eddigi tapasztalata alapján is érdemes figyelnünk.

Hol és hogyan kezdte a pályát?

1972-ben végeztem az ELTE-TTK matematika-fizika tanár szakán. Első munkahelyem a Bolyai János Híradástechnikai Szakközépiskola volt, Angyalföldön. Matematikát tanítottam, osztályfőnök, munkaközösség-vezető, majd igazgatóhelyettes voltam. Módszertani és pedagógiai tapasztalataimat e 13 év alatt alapoztam meg. Nagyon sokat tanultam, pedagógiai eszköztáramat itt alapoztam meg, nagyon hálás vagyok ennek az iskolának. 1986-ban hívtak matematika vezetőtanárnak a Fazekasba. Ez óriási szakmai lehetőség volt a számomra. A Fazekasban eddig eltöltött 27 év alatt folyamatosan tanultam és tanulok. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ennek a testületnek a tagja vagyok. Osztályfőnök, majd igazgatóhelyettes voltam. 2000-ben, 13 éve ért az a megtiszteltetés, hogy az intézmény vezetője lettem. A „szakmámból" – a tanításon kívül – a versenybizottságok munkájában való részvétel, vizsgaelnökség, továbbképző tanfolyamokon és szakmai konferenciákon módszertani előadások, prezentációk, bemutató órák tartása maradt meg. Emelt szinten vagy alapóraszámban tanítok, versenyre vagy „csak" jó eredményű érettségire készítek – mikor mire van szükség.

Hámori VeronikaKérem, mutassa be néhány szóval az intézményüket!

A Fazekast 101 éve alapították. Az elmúlt évszázadban számtalan változáson ment át, de alapfeladata változatlan: eljuttatni a diákokat a képességük szerinti legmagasabb tudásszintig, az alkalmazásképes tudásig, megalapozni felnőtt karrierjüket és módszertani segítséget nyújtani a fővárosi pedagógusoknak. Általános iskolánk nyolc évfolyamos, a gyerekek egy része sorsolás útján kerül be, illetve – ha a testvérgyerekek száma megengedi – felvesszük öregdiákjaink gyerekeit is. Általános iskolánk nem „tehetséggondozó", de a tehetségek felismerése és segítése ugyanolyan feladatunk, mint a valamilyen szempontból (tanulási-, beilleszkedési nehézséggel küzdő, részképesség-hiányos) segítségre szoruló gyerekek fejlesztése.

Két hat évfolyamos gimnáziumi osztályunk közül az egyik speciális matematika tagozat világraszóló eredményekkel, a másik pedig általános tantervű. Két négy évfolyamos gimnáziumi osztályunk közül az egyikbe a természettudományok, a másikba a társadalomtudományok iránt érdeklődő gyerekek járnak. A gimnázium már deklaráltan „tehetséggondozó".

A Fazekas Mihály Gimnázium mindig nagyon eredményes volt a tehetséges tanulók nevelése terén, sok híres ember tanult itt. Hogyan történik az iskolában a tehetséggondozás?

Mivel a központi írásbeli és a saját magunk által szervezett szóbeli felvételi vizsga során igyekszünk nyitott, érdeklődő, együttműködő diákokat felvenni (a matematika tagozatra jelentkezők esetében az absztrakt gondolkodás szintjét vizsgáljuk elsősorban), a tehetséggondozás nálunk komplex, csoport-, illetve osztályszinten történik. Ezt egészítik ki a szakkörök és az egyéni foglalkozás azokkal, akik ezt – egyéni, a középiskolai szintet meghaladó tanulási sebességük, érdeklődésük, tájékozottságuk miatt – igénylik. A komplex tehetséggondozás előnye, hogy a gyerek nemcsak a tanárától tanul, hanem a társaitól is. (Sőt, a tanár is tanul a gyerekektől.) Alkotóműhelyekként működnek a tanórák, a tisztelet alapja a tudás, a kérdezés, a vitatkozás, a tévedés joga természetes elemei a munkának. Komplex abban az értelemben is, hogy a tárgyi ismereteken felül az egymásra figyelés, elfogadás képességét is megszerzik a diákok. Megtanulják elviselni a kudarcot és a sikert, vitakultúrát tanulnak. Versengnek, jó értelemben rivalizálnak egymással, de nem tekintik egymást vetélytársnak, nem akarnak a másik fölé kerekedni. Kinek ez, kinek az a sikerterülete, a „ma nekem jön össze minden szerencsés feltétel, holnap neked, de ettől még mindketten értékes emberek vagyunk" mentalitás érvényesül.

A Fazekasból kikerült „híres emberek" legtöbbje matematika tagozaton tanult. Ez nem véletlen. A matematikai gondolkodás, a rendszerezés igénye és képessége, a pontos fogalomalkotás, a türelmes munka képessége bármely foglalkozási területen, bármely hivatás gyakorlása során hasznosul. Természetesen nem csak a matematika tagozat „nevel" híres tudósokat, művészeket, politikusokat. Ma már szinte minden gimnáziumi osztálytípusunkból kerülnek ki olyan diákok, akiknek a neve ismertté válik országhatáron belül és kívül.

Elődeink eredményes tevékenysége következtében rangnak számít a Fazekasban tanítani. Csak megkérdőjelezhetetlen szakmai-módszertani tudással rendelkező pedagógust alkalmazunk. A szakmai munkaközösségek nem tűrik meg a gyenge vagy átlagos szakmai tudással, szűk módszertani repertoárral bíró pedagógust. Aki felismeri, hogy nem képes felzárkózni az elvárt szinthez, nem marad sokáig nálunk. Szerencsére ritka az ilyen eset. A pályakezdők megkapják a szükséges segítséget, támogatást, türelmet. A mai legeredményesebb, legjobb pedagógusaink a „saját nevelésünk". A testület kb. 20 százaléka fazekasos diák volt.

Hogyan, milyen formájában ismerik el a pedagógusok tehetséggondozó munkáját?

A gyerekek eredményei jelentik a legnagyobb elismerést. Kiváló tehetséggondozó tanáraink, tanítóink nagy része vezetőtanár, akik – a kötelező óraszámukon belül – nemcsak tanítanak, hanem pedagógusok módszertani továbbképzését végzik. Ezzel összefüggésben naprakész szakmai, módszertani ismeretekkel rendelkeznek, részt vesznek a szakmai közéletben, tehát van idejük és lehetőségük (és ez a kötelességük is) a folyamatos önképzésre, a tehetséges diákoknak, a legújabb információkkal és kutatásokkal kapcsolatos kérdéseire válaszolni, egyéni munkájukat irányítani. Ez az ő „kedvezményük". Nagyon sokat dolgoznak iskolán kívül is: könyveket írnak, oktatási segédanyagokat készítenek. Nem keresnek többet, mint bármelyik másik iskola pedagógusai.

Nyomtatás
következő oldal »