Gyakori kérdések a pedagógus-továbbképzési rendszer változásairól – 2. rész

Alábbi összeállításunkban folytatjuk a pedagógus-továbbképzési rendszer változásaival kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdések megválaszolását.[1]

Mi történik, ha hét év alatt nem sikerül elvégezni 120 órányi továbbképzést, illetve ha a képzésen részt veszek, de nem szerzek tanúsítványt?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (2) bekezdése alapján a pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – a jogszabályban meghatározottak szerint – továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető – munkaviszony esetében felmondással, közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen.

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdése értelmében, ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látja el, olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul az adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez. E rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a szakmai megújító képzésben való részvétel óta legalább tíz év eltelt.

Milyen prioritások alapján történik a beiskolázási terv kialakítása?

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt, akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte, aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik, és akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges.

Ha szakvizsgázni szeretnék, kihez forduljak a támogatási kérelmemmel?

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a fenntartó határozhatja meg azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez támogatást nyújt, továbbá ellenőrzi is folyamatosan a támogatások felhasználását.

Sokféle továbbképzésről érkezik ajánlat intézményünkhöz, de olyan továbbképzésen szeretnék részt venni, amely megbízható, hiteles és biztosan akkreditált, beszámítható a 120 órába. Hol találok ilyet?

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése értelmében az Oktatási Hivatal készíti el a továbbképzések hivatalos jegyzékét (a továbbiakban: továbbképzési jegyzék) és teszi közzé a saját és az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján, továbbá gondoskodik a továbbképzési jegyzék folyamatos felülvizsgálatáról és frissítéséről.  A Pedagógus-továbbképzések jegyzéke az alábbi linken érhető el:

http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/Default.aspx

Ellenőrzik-e a továbbképzéseket, illetve mi történik, ha nem megfelelő a továbbképzés színvonala?

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 8/A. § alapján az Oktatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) jogosult ellenőrizni a továbbképzés program szerinti megszervezését, és megtekinteni a már megtartott továbbképzések iratait. Ha az ellenőrzés során a Hivatal azt tapasztalja, hogy a szervező a továbbképzést nem a pedagógus-továbbképzésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módon szervezte meg, felhívja a szervezőt a jogszabálysértés megszüntetésére. A Hivatal ismételt vagy súlyos jogsértés esetén törli a szervezőnek azt a továbbképzését a továbbképzési jegyzékről, amelyre vonatkozóan a szabálytalanságot megállapította. A jogszabály értelmében súlyos jogsértésnek minősül az akkreditált program címétől, céljától, követelményétől és óraszámától való eltérés is.

Hol tudok tájékozódni a távoktatási képzések iránt?

Az akkreditált távoktatási képzések megtalálhatók a Pedagógus-továbbképzések jegyzéken: http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueList.aspx

A Keresés a jegyzékben oldalon a „Szervezés formája” szűrésnél a Távoktatás-t beállítva lehet a távoktatásban megvalósuló képzésekre keresést indítani.

Figyelmébe ajánljuk továbbá az Oktatási Hivatal honlapján, a TÁMOP-3.1.5/12: Pedagógusképzés támogatása kiemelt uniós projekt hírei között Lehetséges (tovább)képzési formák címmel megjelent áttekintést, melyben a jövőben akkreditálásra kerülő továbbképzési formákról – többek között a kérdésében is szereplő távoktatási lehetőségekről is - tájékozódhat. A cikket az alábbi linken érheti el: http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/projekhirek/lehetseges_tovabbkepzesi_formak[1] Az előző összeállítás az alábbi linken érhető el:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/projekhirek/gyakori_kerdesek_pedagogus_tkpz_rendszer

 

Nyomtatás