Gyakori kérdések a pedagógus-továbbképzési rendszer változásairól

A szakvizsgára való felkészítés során milyen ismereteket lehet szerezni? Mely intézményekben lehet szakvizsgát tenni? Ki dönti el, hogy jelentkezhetek-e fenntartó által támogatott továbbképzésre? Kötelezhetnek-e a részvételre? Kitől és hogyan kaphatok friss információkat? Íme, a gyakran ismétlődő kérdések és a válaszok első csokra a pedagógus-továbbképzési rendszer változásairól.


 

1. Szeretnék tájékoztatást kapni a pedagógus-továbbképzési rendszer változásairól. Hol találom az aktuális információkat?

A pedagógus-továbbképzést szabályozó törvények és rendeletek:

  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
  • A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
  • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

A pedagógus-továbbképzési rendszer további megújulásáról folyamatosan tájékozódhat az Oktatási Hivatal honlapján. Javasoljuk, hogy olvassa rendszeresen a tematikus hírleveleket a pedagógus-továbbképzés rendszerével kapcsolatos változásokról. Ha szeretne folyamatos tájékoztatást kapni, iratkozzon fel hírlevelünkre.

2. Ki dönti el, hogy jelentkezhetek-e fenntartó által támogatott továbbképzésre?

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet 1 § (2) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetője a pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló (a továbbiakban: továbbképzési időszak) továbbképzési programot készít. A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el. A továbbképzési időszak a program elfogadását követő év szeptember hónap első napján kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó munkanapján fejeződik be. A továbbképzési programot a továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-éig kell elfogadni. A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor.

3. A szakvizsgára való felkészítés során milyen ismereteket lehet szerezni, és mely intézményekben lehet szakvizsgát tenni?

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet 10. § (1), (2) bekezdései alapján a szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul az alap- és mesterképzésben megszerzett ismeretek és jártasságok megújításához, elmélyítéséhez, kiegészítéséhez, a pedagógus-munkakörrel együtt járó feladatok ellátásához szükséges gyakorlat, képesség, a pedagóguspályára való alkalmasság fejlesztéséhez, továbbá bármelyik felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel betölthető pedagógus-munkakörben hasznosítható, az alap- és mesterképzésben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismereteket nyújt. A szakvizsgára való felkészítés a felsőoktatásról szóló törvény szerinti szakirányú továbbképzés keretében történik. Szakvizsgára való felkészítést kizárólag felsőoktatási intézmény szervezhet.

4. Kötelezhetnek-e továbbképzésen való részvételre?

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (3), (4) bekezdése alapján, ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látja el, olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul az adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez (a továbbiakban: szakmai megújító képzés). E rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a szakmai megújító képzésben való részvétel óta legalább tíz év eltelt.

5. A pedagógus hány éves koráig kötelezhető továbbképzésre?

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés alapján a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az ötvenötödik életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt a pedagógus a továbbképzésben.

6. Ha nem tartok igényt sem anyagi, sem egyéb juttatásra a tanulásom támogatásához, munkaidőmet sem akadályozza, megtehetem-e, hogy munkáltatói hozzájárulás nélkül folytatok tanulmányokat?

Igen, megteheti. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (9) bekezdése értelmében az eljárási rend mellőzésével, közvetlenül is jelentkezhet a továbbképzésbe az, aki nem tart igényt az ehhez fűződő munkáltatói kedvezményekre.

 

Nyomtatás