Eredményesen lezárult a TÁMOP-3.1.5/12 Pedagógusképzés támogatása elnevezésű kiemelt uniós projekt

A projektet az Oktatási Hivatal, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, valamint az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. konzorciumi együttműködésben valósította meg 2012. augusztus 1. és 2015. november 30. között, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország kormánya társfinanszírozásával, összesen 11 247 000 000 forintból.

A projekt keretében megvalósult a pedagógus-továbbképzési rendszer nemzeti köznevelési rendszerre épülő tartalmi, szerkezeti megújítása, az új pedagógus-továbbképzési rendszermodell-tervezet kialakítása, a modell fenntarthatóságának, költségeinek tervezése, valamint a bevezetéssel kapcsolatban várható lényegi hatások bemutatása. Az új szakmai elvárásoknak megfelelően a pedagógus-továbbképzéseket támogató informatikai háttérrendszer is elkészült, bevezetés előtt áll. Az Oktatási Hivatal 31, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 52, az Educatio Nkft. pedig 10 új pedagógus-továbbképzést fejlesztett. A konzorciumi partnerek szervezésében több mint 11 000 pedagógus vehetett részt ezeken a továbbképzéseken.

A pedagógusok szakmai fejlődését támogató szaktanácsadói szolgáltatások megújításának keretében 23 szakterületen került kifejlesztésre akkreditált továbbképzés a tantárgygondozó szaktanácsadók számára, amelyeken több mint 3500 pedagógus vett részt, közel 12 000 szaktanácsadói látogatás tapasztalatait is figyelembe véve készült javaslat a szaktanácsadás protokolljára és dokumentumaira.

Megtörtént a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó előmeneteli rendszer szakmai tartalmainak kidolgozása, elkészült a pedagógusminősítés eljárásrendje és eszközrendszere, valamint a minősítést támogató informatikai felület. A projekt keretében felkészítették azt a csaknem 5000 minősítő szakértőt, aki mesterpedagógusként vehet részt a pedagógus-előmeneteli rendszerhez kapcsolódó minősítési folyamatokban.
A projekt részeként a fejlesztők kialakítottak egy, a 21. századi követelményeknek megfelelő informatikai rendszert is, amely támogatja a pedagógusok továbbképzéseivel, a továbbképzések szervezésével kapcsolatos tevékenységek tervezését, ütemezését, online környezetben történő megtartását.

A projekt zárásáról szóló sajtóközlemény (pdf) »

Nyomtatás