A pedagógusok minősítése

- 4. szekció -

A MOM Konferencia Központ színházterme adott otthont az „Életpályautak" konferencia 4. szekciójának, amely a pedagógusok minősítése címet viselte. Elsőként Bessenyeiné Tóth Tünde az Oktatási Hivatal Projektigazgatóságának általános szakmai szakértője köszöntötte a megjelenteket, majd bemutatta az előadókat.

Thaisz MiklósElsőként Thaisz Miklós, a Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet politikai tanácsadója tartott összefoglaló és rendkívül informatív előadást A pedagógusminősítési rendszer címmel. Ismertette a projekt során kiépítendő rendszer törvényi hátterét, utalt a plenáris ülésen elhangzott előadásokra. Felvázolta a pedagógus-életpályamodell előmeneteli rendszerét, annak fokozatait, a gyakornoki minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra vonatkozó eljárásrend-tervezetet.

Bemutatta a gyakornoki minősítővizsga és a minősítő eljárás közti különbséget, valamint a bizottsági tagok összetételét befolyásoló általános és speciális szabályokat. Ismertette a portfólió felépítését, valamint a minősítési eljárásban betöltött funkcióját és az értékelés tartalmi elemeit.

(Thaisz Miklós prezentációja ide kattintva tekinthető meg »)

Kimmel MagdolnaA második előadó Dr. Kimmel Magdolna, az ELTE Bölcsészettudományi Karának adjunktusa volt, aki bemutatta a képzési és kimeneti követelményeket és sztenderdeket. Beszélt a felsőoktatásban zajló szemléletváltásról, melynek kapcsán a tudásátadás-központú oktatást a tanulási eredmények vezérelte oktatás váltotta fel. Bemutatta a 8/2013. (I.30.) EMMI rendeletben rögzített tanári felkészítés követelményeit, a pedagógusképzés kimeneti követelményeinek leírását a nyolc kompetenciaterületen, valamint a szakértelem kialakulásának Dreyfus-féle szakaszait. Ismertette a TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 projekt keretében lezajlott kutatás eredményét: a nyolc pedagóguskompetencia 6 szinten történő leírását. Párhuzamba állította a kutatás során kidolgozott „véglegesített tanár" és a pedagógus-életpályamodellben kialakított „pedagógus I." fokozat követelményeit. Végezetül ismertette a sztenderdek kidolgozásának céljait.

(Dr. Kimmel Magdolna prezentációja ide kattintva tekinthető meg »
Az előadás rövid tartalma ide kattintva olvasható »)

Móri ÁrpádnéRövid szünet után Móri Árpádné, a KLIK Budapest 7. Tankerülete Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője az igazgatónak a minősítési eljárásban betöltendő szerepéről, feladatairól beszélt. Megosztotta a hallgatósággal a saját intézményében dolgozó kollégái aggodalmait, kérdéseit, bizonytalanságait, továbbá felvázolta, hogy ő mint intézményvezető hogyan segít kollégáinak a következő időszak változásaira való felkészülésben. Bemutatta azokat, az iskolavezetés számára jelenleg is rendelkezésre álló eszközöket, melyek újraértelmezésével az intézményvezető a saját tantestületében dolgozó pedagógusoknak segíthet a minősítésére való felkészülésben.

A következő dokumentumok nyújthatnak segítséget a pedagógusértékelés során:

  • egyénekre lebontott értékelés a munkaközösség-vezetőktől,
  • részletes, év végi statisztikák,
  • osztályfőnöki beszámolók,
  • pedagógusok által megőrzött óravázlatok, tanulói produktumok.

Rávilágított az intézményvezető kettős funkciójára a minősítésben, miszerint maga is mint bizottsági tag értékeli a pedagógust, valamint információt szolgáltat az adott pedagógus eddigi munkájáról az intézményi önértékelés alapján.

(Móri Árpádné prezentációja ide kattintva tekinthető meg »
Az előadás rövid tartalma ide kattintva olvasható »)

Wölfling ZsuzsaWölfling Zsuzsa, a Belvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ óvodai szaktanácsadója arról a segítő, támogató rendszerről beszélt, melyben a szaktanácsadók a minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok sikeréhez járulhatnak hozzá. Szaktanácsadók segítik majd a pedagógusokat portfóliójuk elkészítésében, a minősítésre való felkészülésben, valamint segítik a pedagógust a szakmai reflektivitás elsajátításában.

Véleménye szerint a folyamatirányító, tervező, elemző, korrigáló, tanácsadó és megerősítő feladat fog előtérbe kerülni a szaktanácsadók munkája során annak érdekében, hogy a pedagógus megismerje az adott életpályaszakasz kritériumrendszerét, és sikeresen léphessen át a következő fokozatba. Ennek megfelelően a szaktanácsadói feladatok köre kiegészül a következőkkel:

  • módszertani útmutatás;
  • szakmai dokumentációk áttekintése;
  • a portfólió tartalmi elemeire vonatkozó ajánlások megfogalmazása;
  • felkészítés a portfólióvédésre, a szakmai beszélgetésre.

(Wölfling Zsuzsa prezentációja ide kattintva tekinthető meg »
Az előadás rövid tartalma ide kattintva olvasható »)

A szekció végén lehetőségük volt a vendégeknek kérdéseket feltenni, melyekre Thaisz Miklós politikai tanácsadó válaszolt.

Készítette:

Bessenyeiné Tóth Tünde
TÁMOP 3.1.5 általános szakmai szakértő
OHPI

Vissza a konferencia beszámolójához »

 


Nyomtatás