Derényi András: A pedagógusok felsőoktatásban folyó szakmai továbbképzése

Az összeállítás áttekintést ad a jelenleg futó TÁMOP-3.1.5./12, a Pedagógusképzés támogatása című projekt előzményének tekinthető TÁMOP-3.1.5-09/A, a Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) támogatása című pályázatról. A szerző összegyűjtötte a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos tevékenységek eredményeit, bemutatja annak legfontosabb elemeit, valamint a program pályázóinak és a tervezett képzések struktúrájának elemzésére vállalkozik.

2009 közepén jelent meg a TÁMOP 3.1.5-09/A pályázati kiírása arra a felismerésre építve, hogy „az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, az oktatási szektorban dolgozók szakmai kompetenciáinak fejlesztése, korszerűsítése, módszeres befektetéseket igényel az oktatási ágazat humán erőforrásaiba és a szakma kiválóságainak húzóerejébe". Az intézkedés keretében több mint hat milliárd forintot különítettek el arra, hogy a közoktatási intézmények a pedagógusokat a felsőoktatási intézmények olyan oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló, szakmai, szakértői területekre felkészítő képzéseire iskolázhassák be, amelyek a fejlesztések implementációs folyamatait támogatják, illetve a már módosított pedagógiai programok hatékony, minőségi megvalósítását garantálják.

A kiíró 450–900 intézmény (OM-azonosítóval rendelkező nevelési-oktatási intézmény, többcélú intézmény, nevelési, oktatási célú tevékenységet folytató intézményegység, illetve közoktatási pedagógiai szakszolgálat) pályázatának támogatását tervezte.

Fontos kitétele volt a pályázati feltételeknek, hogy az intézményeknek vállalniuk kellett az alábbiakat:

  • a végzettséget szerzett pedagógusok által elsajátított tudás beépül szakmai tevékenységük közé;
  • a képzések megvalósulását követően a támogatott intézmények beszámolót készítenek és nyújtanak be a támogató felé, amelyben a megvalósulás adatain túl be kell számolniuk a hasznosulásról (a képzés révén megszerzett ismereteknek, készségeknek a pedagógus órai munkájába, oktatási tevékenységébe, az intézmény szakmai innovációs tevékenységébe, működésébe beépülése, illetve hosszabb távú fenntarthatósága).

A pályázat kiírója ezen a módon igyekezett biztosítani az eredmények hasznosulását.

A konstrukció tervezésében és a pályázati kiírás előkészítésben közreműködők körében felvett interjúk alapján látszik, hogy a részletek kialakítása során az egyik problémát az jelentette, hogyan kezeljék az intézményfenntartók ellenérdekeltségét a pedagógusok végzettségének növelésével szemben. A magasabb szintű végzettség a vonatkozó jogszabályok szerint ugyanis magasabb fizetési besorolást von maga után, amely a bérköltségek növekedésével jár.

A teljes összefoglaló itt olvasható.

 

Nyomtatás