A kétszintű érettségi értékelési rendszerének továbbfejlesztése

következő oldal »
Az Oktatási Hivatal által gondozott „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban" című, TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt keretében tervezett fejlesztések egyik fontos eleme a kétszintű érettségi vizsgarendszer vizsgakövetelményeinek, értékelési rendszerének és feladatállományának továbbfejlesztése, ezáltal a kétszintű érettségi vizsgarendszer további fejlesztését célzó stratégia megalapozása.

A kétszintű érettségi vizsga 2005-ben történt bevezetése Magyarországon évtizedes érettségi reform gyakorlati megvalósulását jelentette. Ennek köszönhetően, egy egységes és nyilvános követelményekre építő[1] rendszer alakult ki, amely fontos tartalmi szabályozó szerepet tölt be, és minden érettségivel záruló iskolatípusban működik. A differenciálás lehetőségét biztosítja, hogy a vizsgaszabályzat rendelkezései alapján egyes vizsgatárgyakból középszinten vagy emelt szinten lehet érettségi vizsgát tenni, emellett a hagyományos gyakorlattól eltérően számos új típusú vizsga letételére nyújt lehetőséget (rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító, ismétlő érettségi vizsga).

Az érettségi rendszer segíti az egész életen át tartó tanulást, és a változó karriertervek megvalósításához szükséges korrekciók lehetőségét teremti meg azáltal, hogy a középiskolai tanulmányok befejezése után is évente két vizsgaidőszakban javító, ismétlő, szintemelő vagy kiegészítő érettségit lehet tenni. A teljesítményértékelés megbízhatóságát számottevően növelik az érettségi standard elemei: a központi feladatsorok és javítási értékelési útmutatók, továbbá az, hogy az emelt szintű szóbeli külső értékelők előtt zajlik. A korábbinál objektívebb, megbízhatóbb vizsgaeredményeket a felsőoktatás is érvényesnek fogadja el, így az egyes felsőoktatási intézmények által megjelölt szintű érettségi vizsga kiváltja a felvételi vizsgát, csakúgy, mint – bizonyos feltételek teljesülése esetén – az emelt szintű idegen nyelvi érettségi az állami nyelvvizsgát.

Az egységes, kétszintű érettségi vizsgarendszer bevezetése óta eltelt időszakban rengeteg adat, tapasztalat halmozódott fel, amelyek lehetővé teszik a rendszer több szempontból történő felülvizsgálatát. A projektelem egyik feladata a vizsgák értékelési rendszerének vizsgálata és továbbfejlesztése, amelynek végrehajtására az Oktatási Hivatal 2012 novemberében kutatás-fejlesztési pályázatot írt ki. A pályázat jelenleg a bírálati szakaszban tart, az alábbiakban ismertetjük a megvalósítandó feladatot.

[1] A vizsgát az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet alapján kell megszervezni, az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményeit pedig a 40/2002. (V.24.) OM rendelet írja elő.

Nyomtatás
következő oldal »