Tanfelügyeleti standardok a tesztelési szakasz küszöbén

A standardok kidolgozásának első szakasza októberben zárult, elkészültek a pedagógiai-szakmai ellenőrzés pedagógus-, intézményvezető- és intézményellenőrzésre vonatkozó standardjai. Hamarosan következik a tesztelés, a standardok intézményi kipróbálása.

A fejlesztés menete

Az Oktatási Hivatal Projektigazgatósága a TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt keretein belül tesz javaslatot a pedagógiai-szakmai ellenőrzés standardjaira vonatkozóan. A fejlesztés a standardok mellett az ellenőrzéseket lefolytató szakértők képzési anyagának kidolgozására is kiterjed, a megvalósítás főbb szakaszai a következők:

  • A standardok tesztverzióinak kidolgozása
  • A teszteszközökre épülő képzési anyag kidolgozása
  • A standardok tesztelése – intézményi kipróbálás
  • A standardok és a képzés továbbfejlesztése a kipróbálás tapasztalatainak megfelelően
  • A standardok véglegesítése a szaktárca és a szakmai szervezetek bevonásával
  • A véglegesített standardoknak megfelelő képzés akkreditációja

A tesztverziók kidolgozása

A standardok kidolgozásának első szakasza októberben zárult, elkészültek a pedagógiai-szakmai ellenőrzés pedagógus-, intézményvezető- és intézményellenőrzésre vonatkozó standardjai. A tesztverziók kidolgozása egy olyan szakértői csoport részvételével történt, akik a csoport összetételét tekintve képviselik egyrészt a köznevelési rendszer különböző szintjeit, így pedagógus, intézményvezető és fenntartó is képviselteti magát itt, másrészt az olyan különböző területek, mint óvoda, általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakképzés, gyógypedagógia, művészetoktatás és kollégium területei is helyet kapnak a csoportban. Ennek a speciális összetételnek a célja, hogy a különböző szakterületekre specifikusan tudjanak elkészülni a javaslatcsomagok, amelyek a pedagógus, az intézményvezető és az intézmény ellenőrzésére vonatkoznak.

A koncepció kidolgozásakor figyelembe vettük a jelenlegi jogi szabályozás kereteit, de mivel ez egy kísérleti fejlesztés, ezért a kidolgozott eljárásrend és eszközrendszer ezeknek a jogi szabályozásoknak a határait is feszegeti, akár jogszabály-módosítások is lehetségesek a kidolgozások eredményeképpen. Annak érdekében, hogy a teszteszköz minél megfelelőbb legyen, folyamatos az együttműködésünk a szaktárcával, ugyanakkor különböző szakmai testületek is képviseltetik magukat a szakértői csoportban, ilyen értelemben tehát már a teszteszközök kidolgozásában részt vesznek a különböző szakmai szervezetek. Maga a kidolgozás kétirányú megközelítésből történt. Egyrészt a gyakorlat oldaláról, a korábbi tapasztalatokra építve, másrészt az elméleti alapok felől, a pedagógiai tudományok oldaláról megközelítve. Végül a két oldal összeért, így tudományos alapokon nyugvó, a gyakorlatban jól alkalmazható koncepciót sikerült kidolgozni.

Az egységes ellenőrzési rendszer szempontja megjelenik az eszközök szintjén is. A munka során egy egységes alapot építettünk fel és ebből indulnak ki a különböző szakterületek speciális eszközei. Egy óvodában vagy gyógypedagógiai intézetben más eszközökkel történik az ellenőrzés, mint egy kollégiumban, de az ellenőrzés alapja ugyanaz minden intézményben. A pedagógiai ellenőrzésnek megfelelően egy alapverziót készítettünk, amiből kiindulva készülnek a speciális szakterületekhez tartozó eszközök.

A képzési anyag kidolgozása

A szakértői képzés kidolgozása szintén több szakaszból áll, jelenleg a képzés első verziójának, a kipróbálásban részt vevő szakértők képzési anyagának kidolgozása folyik. A képzés egyrészt a pedagógiai-szakmai ellenőrzési szakértői kompetenciák, másrészt a kidolgozott ellenőrzési standardok köré épül. A képzés fejlesztését az ellenőrzési standardokat kidolgozó szakértői csoport végzi, ők tartják az első képzéseket is.
A következő lépésben a képzések és a gyakorlati alkalmazás (a standardok teszteléséhez kapcsolódó ellenőrzések) tapasztalatait figyelembe véve megtörténik a képzési anyag korrekciója, majd a standardok véglegesítése után a képzés véglegesítése és akkreditációja.

A standardok tesztelése – intézményi kipróbálás

Az Oktatási Hivatal néhány héten belül megjelenteti azt a felhívást, amelyben egy kutatás-fejlesztési feladat megvalósítására pályázhatnak az érdeklődők. A kutatás elsődleges célja a kidolgozott teszteszközök kipróbálásán, majd a tesztelés tapasztalatainak megfelelő továbbfejlesztésen alapuló ellenőrzési standardok előállítása, de cél a képzéseken elsajátítottak gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata, a képzésekre vonatkozó javaslatok megfogalmazása is.

A tesztelés 52 intézmény részvételével zajlik. Az intézmények részvétele természetesen nem passzív szerepet jelent, hiszen a tesztelési folyamat tapasztalatait éppen a kipróbálásban részt vevő intézmények pedagógusainak, vezetőinek, fenntartóinak a véleményére fogjuk alapozni a résztvevő szakértők véleményén túl, vagyis az ellenőrzési rendszer kidolgozásában fontos szerep jut azoknak az intézményeknek, amelyek a tesztelésben részt vesznek, ők maguk is hozzájárulhatnak a végleges eszközök kialakításához. Az intézmények kiválasztása az intézménytípus, feladat, fenntartó és területi szempontok figyelembe vételével történt, a kiválasztott intézmények valamennyien vállalták a tesztelésben való közreműködést.
A tesztelési folyamat várhatóan 2013. február-márciusában zajlik majd, ezt követi a legfontosabb lépése a tesztelésnek, vagyis a kísérlet tapasztalatainak beépítése a kidolgozott teszteszközökbe, koncepcióba. A további részleteket hamarosan a felhívásból a következő web címen tudhatják meg az érdeklődők: http://kutatas.oktatas.gov.hu/felhivas/.

A fejlesztés további szakaszai

A tesztelés eredményeinek megfelelően továbbfejlesztett standardokat a szaktárcával történt egyeztetést követően nyilvánosságra hozzuk, erről és a kutatás további részleteiről következő hírlevelünkben számolunk be.

 

Nyomtatás