Megújulnak és bővülnek az Országos kompetenciamérés tartalmi keretei

következő oldal »

Az „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” című, TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt keretében megújul az „Országos kompetenciamérés matematika és szövegértés” tesztjeinek tartalmi kerete, illetve elkészül két új tartalmi keret, a hamarosan bevezetésre kerülő új mérési terület, a természettudomány, illetve a mérés részét képező háttérkérdőívek célját és tartalmát meghatározó tartalmi kerete.

Az Országos kompetenciamérés évről évre felméri a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók szövegértési képességeit és matematikai eszköztudását. A mérés az ország összes általános és középfokú iskolájában azonos időpontban, azonos körülmények között zajlik, és azt méri, hogy a három felmért évfolyamon tanuló diákok az iskolában elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldása során. A teszteket háttérkérdőívek kísérik, amelyek a mért tanulói teljesítmények értékeléséhez gyűjtenek a tanulók otthoni körülményeire és iskolájuk jellemzőire vonatkozó háttér-információkat.

A mérés tartalmi kereteinek szerepe kulcsfontosságú a mérés során. A tartalmi keretek határozzák meg a mérés céljait, a vizsgálandó területeket, a felmérés feladatainak kialakítási szempontjait és az alkalmazott feladattípusokat, illetve a feladatokon belüli műveleti területek belső arányait. Ahhoz ugyanis, hogy a mérési területeken a képességek széles körét értékelni lehessen, különböző nehézségű és típusú feladatokat megfelelő arányban tartalmazó tesztet kell összeállítani úgy, hogy azok a felmérni kívánt képességek minden területét lefedjék. A felmérést kiegészítő háttérkérdőívek esetében a tartalmi keret foglalja össze a kérdőívek alkalmazásának célját, tartalmát, valamint a háttéradatok összegyűjtésének indoklását és felhasználási lehetőségeit.

Nyomtatás
következő oldal »