Minőségfejlesztés a köznevelésben a TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt támogatásával – zárókonferencia

2015. november 19-én, Budapesten eredményesen lezajlott az Oktatási Hivatal által gondozott TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt zárókonferenciája. Az eseményt jelentős érdeklődés kísérte a Dürer Rendezvényházban: több száz intézményvezető, pedagógus, szakértő és fenntartó vett részt a projekt fejlesztéseit bemutató szakmai rendezvényen.

A zárókonferencián az előadók áttekintették, hogy milyen kutatásokkal, fejlesztésekkel, szakmai tartalmakkal támogatta a projekt a köznevelés fejlesztését. A projekt kiemelt eredménye a pedagógiai-szakmai ellenőrzési rendszer (tanfelügyelet), valamint a tanfelügyelethez kapcsolódó intézményi önértékelési rendszer kifejlesztése, a két rendszer standardjainak kialakítása, továbbá a köznevelési intézmények egységes külső ellenőrzésében közreműködő csaknem 5 ezer szakértő felkészítése feladataik ellátására. A projekt ezzel jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy 2015 decemberében megkezdődhettek a tanfelügyeleti ellenőrzések az Oktatási Hivatal szervezésében.

A kétszintű érettségi rendszer működésére vonatkozó kutatások, köztük kiemelten a vizsgáztató tanárok körében végzett felmérés, valamint az Országos kompetenciamérési rendszer kiterjesztésére, az alkalmazott módszerek hatékonyságának növelésére irányuló módszertani és informatikai fejlesztések és a kapcsolódó továbbképzések hiánypótló módon járultak hozzá a hazai tanulói teljesítménymérési rendszer továbbfejlesztéséhez.

A projektben kialakításra került a Köznevelés Indikátor Menedzsment Rendszere (KIMER), amely a köznevelési alrendszerekben keletkező és ott elszigetelten tárolt elemi adatokat összekapcsolja és indikátorok, kimutatások formájában publikálhatóvá teszi, valamint lehetőséget biztosít a tervezést, fejlesztést támogató egyéni kimutatások készítésére is.

Megtörtént a Magyar Képesítési Keretrendszer köznevelési szintleírásainak kidolgozása, amely hozzájárult ahhoz, hogy a hazai képesítések az Európai Képesítési Keretrendszeren keresztül megfeleltethetők legyenek más tagállamokban megszerezhető képesítéseknek, az informális, nem-formális tanulási eredmények elismertethetőségének vizsgálata pedig ezzel összhangban támogatja a mobilitást és az egész életen át tartó tanulást.

Az alábbiakban közreadjuk az elhangzott előadások bemutatóit:

Maus Pál (szakmai vezető, Oktatási Hivatal Projektigazgatóság): Minőségfejlesztés a köznevelésben a TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt támogatásával

Pongrácz László (főosztályvezető, Közoktatási Programok Főosztálya, Oktatási Hivatal): A tanulói teljesítménymérési rendszerek fejlesztése

Barcsák Marianna (szakmai szakértő, Oktatási Hivatal Projektigazgatóság): A köznevelés megújuló értékelési keretrendszere

Salomvári György (pillérvezető, Oktatási Hivatal Projektigazgatóság): A Köznevelés Indikátormenedzsment Rendszere (KIMER)

Ütőné dr. Visi Judit (pillérvezető, Oktatási Hivatal Projektigazgatóság): A Magyar Képesítési Keretrendszer

Nyomtatás