Újabb kutatási eredmények a kompetenciamérés tárgykörében

A projekt egyik célja a tanulói teljesítménymérés rendszerének továbbfejlesztése a köznevelésben. A most megjelent kutatási eredmények kapcsán a mérőeszközök és mérési módszerek fejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazására nyílik lehetőség.

„A tanulói teljesítménymérés rendszerének továbbfejlesztése a közoktatásban" kutatás kapcsán ismertetjük azokat a mérőeszközöket, amelyeket eredményesen alkalmaznak a külföldi kutatásokban, és amelyeket Oktatási Hivatal „A szociális kompetencia periodikus mérése szakmai koncepciójának, tartalmi kereteinek kidolgozása" programja (TÁMOP 3.1.8-09/1-2010-0004) keretében a szociális kompetencia öt fő területének mérésére dolgoztunk ki (Zsolnai, Kasik, Gál, Tápai és Apró, 2014). Külön kutatásban vázoljuk a nemzetiségi kisebbségi nyelvoktatás helyzetét, a kisebbségi nyelvi kompetencia mérésének alapelveit, módszereit.

Nyomtatás