Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az önértékelésre és tanfelügyeletre vonatkozó Kézikönyvek

Pedagógusminősítéshez kapcsolódó Útmutatók

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9/B. § szakaszának (6) bekezdése értelmében az Oktatási Hivatal az alábbiakban közzéteszi a minősítő vizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutatót.

2013. december 12-én jelent meg az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez" című dokumentum első változata, amely támogatja a pedagógusok felkészülését a Pedagógus I. fokozat eléréséhez szükséges minősítő vizsgára, illetve a Pedagógus II. fokozat megszerzését célzó minősítési eljárásra. A pedagógus életpálya két legmagasabb fokozatának megszerzésére, a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásra való felkészülést az „Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz", valamint az „Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz" című dokumentumok nyújtanak segítséget.

Az Útmutatók tartalmazzák az eljárások sikeres lebonyolításához szükséges valamennyi szakmai információt, gyakorlati tudnivalót, az egységes szempontrendszert, a pontozási és értékelési elveket, lépésről lépésre iránymutatásul szolgálnak az eljárás egyes fázisaiban végzendő feladatok tekintetében mind a minősülő pedagógus, mind a minősítő bizottság tagjaként részt vevő szakértők, szakemberek, valamint az eljárásban közreműködő egyéb szereplők számára.

A pedagógus-előmeneteli rendszer 2013. szeptemberi bevezetése óta szerzett tapasztalatok, valamint a pedagógusminősítés folyamatának racionalizálását támogató jogszabályi változások szükségessé teszik a kiadványok rendszeres felülvizsgálatát és módosítását. A Rendelet alapján az Oktatási Hivatal minden év április 30-ig tehet javaslatot a pedagógusértékelési eszközök módosítására.

Útmutatók a 2024. évi minősítési eljárásban résztvevők számára:

A 2024. évi minősítési eljáráshoz tartozó Útmutatók és Kiegészítő útmutatók véglegesítése és jóváhagyatása folyamatban van. Az elkészült dokumentumok az értesítésünket követően az alábbi helyen lesznek elérhetők:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/2024_evi_minositesek

A portfólió felületre feltöltendő dokumentumok kidolgozását megkezdheti a 2023. évi pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók alapján, mivel a szükséges szakmai információk, gyakorlati tudnivalók, valamint a feltöltendő dokumentumok köre a tavalyi évhez képest nem változott.

Útmutatók a 2020., 2021., 2022., 2023. évi minősítési eljárásban résztvevők számára:

A 2020., 2021., 2022., 2023. évi Pedagógus I., valamint a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítő vizsgára, illetve minősítési eljárásra való felkészülésben az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez" című dokumentum, az Útmutató hatodik változata nyújt segítséget.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez (pdf) (hatodik változat)

A 2022. és 2023. évi nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárásához készült Kiegészítő útmutató az alábbi:

Kiegészítő útmutató a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak Pedagógus II. fokozatot célzó eljárásához (pdf)

A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérését célzó minősítési eljárásokra való felkészülést az alábbi dokumentumok támogatják:

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (pdf) (negyedik változat)

Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (pdf) (negyedik változat)

A tájékoztató anyagokban megjelenő tartalmak (pl. szempontsorok, dokumentumminták és -sablonok) alkalmazása nem kötelező.


Útmutatók a 2019. évi minősítési eljárásban résztvevő pedagógusok számára:

A 2019. évi Pedagógus I., valamint a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítő vizsgára, illetve minősítési eljárásra való felkészülésben az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez" című dokumentum, az Útmutató ötödik változata nyújt segítséget.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez (pdf) (ötödik változat)

Minden terület- és szakspecifikus kiegészítő útmutató továbbra is az általános Útmutató végén található linkek segítségével érhető el. A tájékoztató anyagokban megjelenő tartalmak (pl. szempontsorok, dokumentumminták és -sablonok) alkalmazása nem kötelező.

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (pdf) (harmadik változat)

Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (pdf) (harmadik változat)

Útmutatók a 2018. évi minősítési eljárásban résztvevő pedagógusok számára:

A 2017. és 2018. évi Pedagógus I., valamint a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra való felkészülésben az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez" című dokumentum, az Útmutató negyedik, javított változata nyújt segítséget.

A 2017. és a 2018. évi minősítővizsgára, minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez (pdf)

A 2018. évi Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatot célzó minősítési eljárásban részt vevők felkészülését az Útmutatók második kiadása segíti:

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (pdf)

Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (pdf)

Útmutatók a 2017. évi minősítési eljárásban résztvevő pedagógusok számára:

A 2017. és 2018. évi Pedagógus I., valamint a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra való felkészülésben az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez" című dokumentum, az Útmutató negyedik, javított változata nyújt segítséget.

A 2017. és a 2018. évi minősítővizsgára, minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez (pdf)

A 2017. és 2018. évi minősítővizsga. minősítési eljárás során az e-portfólióba feltöltendő dokumentumok mennyisége az emberi erőforrások minisztere jóváhagyása alapján az alábbiak szerint változik:

A 2017. és 2018. évi minősítővizsgára, minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő dokumentum az e-portfólióba felöltendő dokumentumok mennyiségéről (pdf)

A 2017. évi Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatot célzó minősítési eljárásban részt vevők felkészülését az Útmutatók első változata segíti:

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (pdf)

Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (pdf)

Útmutatók a 2016. évi minősítési eljárásban résztvevő pedagógusok számára:

A 2016. évi Pedagógus I., valamint a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra való felkészülésben az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez" című dokumentum, az Útmutató harmadik, javított változata nyújt segítséget:

A 2016. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez (pdf) »

A 2016. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató kivonata (pdf) »

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (pdf)

Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (pdf)

Útmutatók a 2015. évi minősítési eljárásban résztvevő pedagógusok számára:

A 2015. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató (pdf) »

A 2015. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató kivonata (pdf) »

A 2013. december 12-én közzétett, majd 2014. március 19-én az egyes szaktárgyakra és szakterületekre vonatkozó tartalmakkal kiegészített Útmutató (pdf) »

További segédanyagok a pedagógusminősítési eljáráshoz:

A lezajlott minősítések tapasztalatai és a szakértők, pedagógusok, vezetők visszajelzései alapján összeállításra került két új, hiánypótló segédanyag. A tájékoztató anyagokban megjelenő tartalmak (pl. szempontsorok, dokumentumminták és -sablonok) alkalmazása nem kötelező, megkönnyíthetik azonban a használók munkáját, minősítésben való részvételét.

A mentorok, a gyakornokok és a vezetők munkájának támogatása érdekében készült a mentori segédlet, ennek célja a minősítővizsgára történő felkészülés segítése.

Mentorok tevékenységének támogatása (pdf) »

A szakértői módszertani segédlet elsősorban a szakértők munkájának támogatását szolgálja, de hasznos információkat, tanácsokat tartalmaz a minősítésben részt vevő pedagógusok és vezetők számára is.

Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára – 1. füzet (pdf) »

Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára – 2. füzet (pdf) »

Tanfelügyeleti és Önértékelési Kézikönyvek

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) során alkalmazott eljárásrend, az elvárás,- módszer- és eszközrendszerek egységesek, azokat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott tanfelügyeleti kézikönyvek tartalmazzák. A tanfelügyeleti kézikönyvek - az egyes intézménytípusok sajátosságainak megfelelően - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez (tanfelügyelethez) szorosan kapcsolódó intézményi önértékelés eljárásrendjét az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott önértékelési kézikönyvek tartalmazzák. A kézikönyvek rögzítik azokat az általános elvárásokat, amelyek értelmezésével az intézmények megalkothatják saját elvárásrendszerüket, illetve azokat az eszközöket – köztük a kérdőíveket – amelyek segítségével a megadott elvárások teljesülésének vizsgálatához szükséges információk összegyűjthetők. Az önértékelési kézikönyvek - a tanfelügyelethez hasonlóan, a különböző intézménytípusok sajátosságait figyelembe véve - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra.

Az egyes években hatályos tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyveket az alábbi linkeken érhetik el:

Tanfelügyeleti kézikönyvek »

Önértékelési kézikönyvek »
Nyomtatás