A kétszintű érettségi vizsgarendszer követelményeivel kapcsolatos tanári tapasztalatok felmérése

Az Oktatási Hivatal által gondozott TÁMOP-3.1.8 „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban" elnevezésű kiemelt uniós projekt egyik vállalása a központi mérések és a vizsgarendszer fejlesztése. A Hivatal kutatás-fejlesztési partnere 2014. február 17-e és március 3-a között kérdőíves felmérést végzett az érettségi vizsgáztatásban részt vevő pedagógusok körében 11 nagy létszámú vizsgatárgy kapcsán.

Konferenciasorozat a pedagógusminősítésről és a tanfelügyeletről

A kérdőív kiemelten foglalkozott a kétszintű vizsgarendszerrel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok értékelésével. A beérkezett válaszok összegzésére alapozva 2014. április 9-én és 10-én négyszer fél napos országos konferenciát rendezett a Hivatal a tapasztalatok, vélemények megvitatására.

A kérdőíves kutatás célja a vizsgarendszer eddigi működése során felhalmozódott adatok, tapasztalatok összegzése, elemzése, amely segíti az igényekhez igazodó fejlesztési stratégia kialakítását. A kutatást végzők a felmérés adatai és az ezt lezáró szakmai konferencia eredményeinek figyelembe vételével javaslatokat fogalmaznak meg a vizsgatárgyak tartalmi követelményeire és a vizsgamodellekre vonatkozóan.

A 2014. április 9-10-én megtartott konferenciákon a meghívott pedagógusoknak, szakértőknek lehetőségük nyílt vizsgatárgyanként megvitatni a felmérés eredményeit, tapasztalataikkal és javaslataikkal tevékenyen részt venni a kialakítandó stratégia kidolgozásában a kiemelt 11 vizsgatárgy mellett további 13 vizsgatárgy kapcsán is.

A konferencián elhangzott előadások PowerPoint-prezentációi:

Tantárgyi szekciók és ppt-k

 

Nyomtatás