Az Országos kompetenciamérés eredményeinek helyi feldolgozását segítő képzés előkészítése

Az Oktatási Hivatal a TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt keretében kifejlesztett egy pedagógus-továbbképzési programot, amelynek célja, az Országos kompetenciamérés eredményeinek helyi feldolgozásának támogatása. Ennek legfontosabb elemeként ősszel képzést szerveznek az ország összes érintett iskolájának bevonásával. Cikkünkben a kifejlesztett képzésről és a márciusban megtartott tréneri képzésekről olvashatnak összefoglalót.

Az országos mérési rendszer egyik legfontosabb eleme a 2001 óta minden évben megrendezett Országos kompetenciamérés (OKM), amely az Oktatási Hivatal szervezésében az ország összes általános és középfokú iskolájában méri a 6. 8. és 10. évfolyamos tanulók szövegértési képességét és matematikai eszköztudását. A mérés eredményeiről, a tanulók által elért teljesítményekről minden fenntartó és minden iskola Fenntartói, Intézményi és Telephelyi jelentések (FIT-jelentések) formájában visszajelzést kap, emellett készül egy országos összefoglaló jelentés is.

Az OKM FIT-jelentések visszajelzései nagy segítséget jelentenek az iskoláknak abban, hogy objektív képet kapjanak munkájukról. Az eredmények alapján meg tudják állapítani, milyen az iskola teljesítménye a környék vagy a hasonló jellemzőkkel rendelkező intézmények teljesítményéhez képest, fel tudják mérni, hogy a kompetenciamérés által felmért tudásterületeken belül melyek azok a területek, amelyeken jó eredményeket értek el, és melyek azok, amelyeket fejleszteni szükséges. Az évről évre ismétlődő mérési eredmények a tanítási módszerek eredményességének mutatói is lehetnek az elkövetkező években.

Az OKM FIT-jelentések helyi feldolgozását az Oktatási Hivatal a jelentésekhez fűzött magyarázatok, kiegészítések segítségével igyekezett támogatni, viszont a mérés eddigi története során nem volt olyan konkrét képzés, amely a jelentések értelmezésére és felhasználására felkészítette volna az iskolákat. Az „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban" című TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt keretében az Országos kompetenciamérés számos eleme megújul, illetve új elemekkel bővül, a fejlesztések részeként kifejlesztik a kompetenciamérés eredményeinek felhasználását segítő pedagógus-továbbképzést is. A 2013 őszére tervezett képzésen várhatóan az ország valamennyi általános és középiskolájának minden telephelyéről egy-egy pedagógust készítenek fel a mérési eredmények értelmezésére és helyi szintű felhasználására.

A projekt szakemberei összeállítják „Az országos mérési-értékelési rendszer eredményeinek helyi feldolgozása, hasznosítása" című öt órás továbbképzés tematikáját is. A tartalmat úgy alakították ki, hogy segítségével a részt vevő pedagógusok megismerjék az Országos kompetenciamérés sajátosságait, jogszabályi kereteit, a mérés folyamatát, illetve, hogy a képzést követően képesek legyenek az OKM FIT-jelentések értelmezésére, a mérési eredmények adatainak pedagógiai értelmezésére, illetve a megszerzett ismereteik továbbadására, saját intézményükben történő hasznosítására.

A képzés fejlesztése során a pedagógusok képzéséhez - két csoportban - összesen 60 képző felkészítésére került sor március 7-9-én, illetve március 20-23-án a „Felkészítés az országos mérési-értékelési rendszer eredményeinek helyi feldolgozása témában képzői feladatok ellátására" című 30 órás képzés keretében, és további 40 tréner képzését tervezzük augusztus végén Az ő feladatuk lesz, hogy 2013 őszén továbbképzéseket tartsanak a pedagógusoknak, felkészítsék őket az OKM FIT-jelentések értelmezésére, iskolai feldolgozására. A képzés során a későbbi képzők részletesen megismerhették az Országos kompetenciamérés közoktatásban betöltött szerepét, jellemzőit, jogszabályi kereteit, a matematika és szövegértés tesztek kialakítását szolgáló tartalmi kereteket, valamint a mérés során használt tanulói, iskolai, telephelyi kérdőívek tartalmát, szerepét és felhasználási lehetőségeit.

A képzés céljainak megfelelően nagy hangsúlyt kapott az OKM FIT-jelentések értelmezése és felhasználási lehetőségeinek bemutatása. Ezen belül a résztvevők elsajátították a jelentések tartalmát, megismerték a fontosabb statisztikai alapfogalmakat, a statisztikai mutatók értelmezését, illetve az OKM FIT elemzőszoftver használatát. A gyakorlati képzés során a felkészítésen részt vevők segítséget kaptak a később az általuk tartott képzésén ténylegesen használt prezentációk és segédanyagok elkészítéséhez, melyekből minden résztvevő egy portfóliót állított össze.

A tényanyag elsajátítása mellett fontos szerepet kapott a tréneri kompetenciák fejlesztése, a képzésen részt vevők ismereteket szereztek a felnőttképzés sajátosságairól, a hatékony képző jellemzőiről, kompetenciáiról, illetve a hatékony kommunikációról. A képzést sikeresen elvégzők igazolást kaptak, melynek feltétele a képzésen való részvétel, továbbá a pedagógusok képzésére összeállított portfólió elfogadása volt. A pedagógusok továbbképzésén tréneri feladatokat kizárólag azok a képzők láthatnak majd el, akik igazolással rendelkeznek a képzők képzésének elvégzéséről.

A pedagógusok képzése a tervek szerint 2013 őszén valósul meg, a képzésen az ország valamennyi általános és középiskolájának minden telephelyéről 1-1, összesen körülbelül 3700 pedagógus vesz majd részt. A felkészítések megyénként és a fővárosban a helyi utazási lehetőségek figyelembevételével meghatározott központi helyszínen, legalább két időpontban, a jelentkezők száma szerint szükséges mennyiségben lesznek megszervezve. A pedagógusok igazolást kapnak majd, amely beszámít a kötelező 120 órás továbbképzésbe. A képzésről az Oktatási Hivatal fogja tájékoztatni az iskolákat, ennek alapján jelölhetik ki intézményenként a képzésen részt vevő pedagógusokat.

 

Nyomtatás