A pedagógiai-szakmai ellenőrzésre és intézményi önértékelésre épülő intézményi minőségfejlesztés

Az Oktatási Hivatal a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosítószámú, „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban" című kiemelt uniós projekt keretében 2014. szeptember végén rendezte meg „A pedagógiai-szakmai ellenőrzésre és intézményi önértékelésre épülő intézményi minőségfejlesztés" című konferenciáját. A rendezvényen bemutatták a kidolgozott standardokat és az azokra épülő minőségfejlesztési módszertant, emellett fontos cél volt a résztvevők további javaslatainak, kérdéseinek összegyűjtése a rendszerek továbbfejlesztése érdekében.

2013. december 12-én megjelent az Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) pedagógusok, intézményvezetők és intézmények értékelésére vonatkozó standardjait bemutató, általános iskolák számára készült Kézikönyv. 2014. március 19-én nyilvánosságra kerültek az egyes szakterületek kézikönyvei is. Az Oktatási Hivatal – szintén a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében – a tanfelügyeleti standardokkal összhangban kidolgozta az intézményi önértékelés javasolt rendszerét. Az egymással összehangolt értékelési rendszerek bevezetése a pedagógusminősítéssel kiegészítve olyan alapot teremt, amelyre a pedagógusok és intézményvezetők egyéni fejlesztését is célzó intézményi minőségfejlesztés épülhet.

A konferencián a projekt szakértői bemutatták a kidolgozott standardokat és az azokra épülő minőségfejlesztési módszertant, emellett fontos cél volt a résztvevők további javaslatainak, kérdéseinek összegyűjtése a rendszerek továbbfejlesztése érdekében.

Nyitóelőadásában Maus Pál, a projekt szakmai vezetője ismertette a projekt célkitűzéseit, a tanfelügyeletre és önértékelésre épülő intézményi minőségfejlesztéshez kapcsolódó feladatokat. Az előadásból kiderült, milyen változások vezettek a mai feladatkör kialakulásáig, milyen eredményeket tud felmutatni a projekt, melyek a jelenleg folyó fejlesztések és mi várható a hátra lévő mintegy egy éves időszakban.

Maus Pál előadása »

A tanfelügyelet és az ahhoz kapcsolódó intézményi önértékelés standardjait Barlai Róbertné és Molnárné Stadler Katalin, szakmai szakértők mutatták be. Előadásukban kiemelték a két rendszer kapcsolódási pontjait, szerepüket az intézményi minőségfejlesztésben, illetve hangsúlyozták a pedagógusokkal, intézményvezetőkkel és intézményekkel szembeni elvárások, minőségstandardok fontosságát a fejleszthető és a kiemelkedő területek meghatározásában.

Barlai Róbertné és Molnárné Stadler Katalin előadása »

Járainé dr. Bődy Györgyi, szakmai szakértő a gyakorlat felől közelítve, az általa évekig vezetett budapesti Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium céljaiból, az intézménnyel szembeni külső és belső elvárásokból kiindulva értelmezte az előző előadásban elhangzottakat. Kiderült, hogy a projektben kidolgozott standardok megfeleltethetők az egyes intézmények sajátosságainak, az általános elvárások értelmezhetők a konkrét intézményi célok mentén.

Járainé dr. Bődy Györgyi előadása »

Zárásként Orosz Lajos, a projekt szakmai szakértője általános megközelítésben beszélt az intézményi minőségfejlesztésről, annak fókuszáról, ciklusáról, szereplőiről, a teljes folyamatról a tervezéstől az értékelésig. Előadásában kiemelte, a minőségfejlesztés elengedhetetlen alapja a közös értékrendszer, ennek kialakítása az első lépés az intézményi célok, elvárások meghatározásához.

Orosz Lajos előadása »

Nyomtatás